Bedriftshelsetjenester

Vi skaper bedre helse i norsk arbeidsliv

Falck tilbyr godkjent bedriftshelsetjeneste over hele Norge. Vi har kontorer i Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud, Innlandet, Rogaland, Agder, Vestland og Trøndelag, og har i tillegg samarbeid med gode lokale bedriftshelsetjenester i øvrige regioner i Norge.

Hva er Falcks bedriftshelsetjeneste?

Falck Bedriftshelsetjeneste (BHT) tilbyr en omfattende tjeneste som har som formål å skape bedre helse i norsk arbeidsliv. Vår bedriftshelsetjeneste er skreddersydd for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi jobber aktivt med å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer, samtidig som vi fremmer helse og trivsel blant de ansatte. Dette oppnås gjennom en rekke tiltak, inkludert grundige risikovurderinger, helseundersøkelser, rådgivning og opplæring.

Tjenesteomfang

Vi tilbyr grundige helseundersøkelser og kartlegging av arbeidsmiljøet for å identifisere risikofaktorer og utvikle tiltak. Våre risikovurderinger tar hensyn til ergonomi, kjemiske stoffer, støy og andre arbeidsmiljøfaktorer. Vi gir også råd og veiledning om ergonomi og arbeidsmiljø for å redusere risikoen for skader og belastninger. Våre opplæringstilbud og kurs dekker temaer som førstehjelp, brannvern, ergonomi og mer for å øke kunnskapen og bevisstheten blant de ansatte.

Fordeler for arbeidsgivere og ansatte

En god bedriftshelsetjeneste er en fordel både for arbeidsgiveren og de ansatte. For arbeidsgiveren bidrar en solid bedriftshelsetjeneste til å redusere sykefravær og skader på arbeidsplassen. Dette kan føre til økt produktivitet og reduserte kostnader. For de ansatte gir en god bedriftshelsetjeneste trygghet og støtte i arbeidshverdagen. De får tilgang til vår helsefaglige kompetanse og kan få hjelp til å forebygge og håndtere arbeidsrelaterte helseproblemer.

Kvalitetsstandarder og godkjenninger

Falck Bedriftshelsetjeneste er ISO-sertifisert, Achilleskvalifisert og en anerkjent BHT-tjeneste. Dette betyr at vi oppfyller strenge kvalitetsstandarder og krav til tjenestene vi leverer. ISO-sertifiseringen viser at vi har et systematisk kvalitetsstyringssystem på plass. Vår godkjente BHT-status betyr at vi er godkjent av Arbeidstilsynet som en bedriftshelsetjeneste. Achilleskvalifiseringen viser at vi oppfyller kravene til leverandører i olje- og gassindustrien.

Tilpasset for ulike bedrifter og bransjer

Falcks BHT er spesielt egnet for bedrifter i ulike størrelser og bransjer. Vi har kontorer over hele Norge, og i tillegg samarbeider vi tett med lokale bedriftshelsetjenester i øvrige regioner. Dette gjør at vi kan tilby skreddersydde løsninger som passer til den enkelte bedrifts behov. Se gjerne våre sider for bedrifthselsetjenester i Oslo, Bergen og Trondheim. I tillegg til de største byene har vi også kontoret i blant annet Stavanger, Haugesund, Kristiansand og Drammen.

Kom i gang med Falck Bedriftshelsetjeneste 

Hvis du ønsker å komme i gang med Falck Bedriftshelsetjeneste, kan du enkelt ta kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet. Våre kundebehandlere vil svare på dine spørsmål og veilede deg gjennom prosessen.

Bli kunde hos Falck bedriftshelsetjeneste