Rus og avhengighet

Arbeidslivet er en god arena for å forebygge, oppdage og sette i gang tiltak

Rusmisbruk kan ha skadelig konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. Det at arbeidstakere ser hverandre daglig på jobb gjør at en raskt kan være i stand til å fange opp atferdsendringer hos kolleger og medarbeidere, og iverksette tiltak for støtte og hjelp.

Ledere bør ha en samtale med den de er bekymret for så raskt som mulig, samt et tilbud om hjelp til de som har eller måtte få et problem knyttet til rusmiddelbruk og spill. 

Policy for rusmiddel og spill

Bedriften bør ha en policy for rusmiddelbruk og spill.

Falck Helse bistår med utarbeidelse av policy og rutiner. Vi gir aktiv lederstøtte, kan bistå ledere i avdekkings -og oppfølgingsprosessen, kan gi opplæring i den “nødvendige samtalen” og kan bistå med oppfølging av den enkelte arbeidstaker (AKAN).

Kurs

Rusforebyggende tiltak i arbeidslivet.

  • Oversikt over de mest vanedannende medikamentene, symptomer, ettervirkning av medikamentbruk og hva medikamentavhengighet er
  • Hvordan kan arbeidsplassen håndtere konkrete saker og forebygge
  • Erfaringer fra individuelle akan-avtaler