Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Det er en god investering å jobbe med engasjement og arbeidsglede

Motiverte arbeidstakere er avgjørende for en virksomhets konkurranseevne. Et sunt arbeidsmiljø er attraktivt for arbeidstakerne, og bidrar til å opprettholde god helse og høyt engasjement.

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer dreier seg først og fremst om de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen, samt formen og innholdet i disse. Kravene til psykososialt arbeidsmiljø er hovedsakelig regulert i arbeidsmiljøloven § 4-3, men må også ses i sammenheng med bestemmelsene i § 4-1, § 4-2 og § 4-6 (1) som handler om de organisatoriske arbeidsbetingelsene. Ofte er de psykososiale arbeidsbetingelsene et resultat av hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt.  

Lettere psykiske helseplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær. Faktorer i arbeidsmiljøet (konflikter, manglende mestring, endringer, stress, mobbing m.m.) kan være årsaken til slike plager, men oftere er dette helseplager som ikke kan tilbakeføres til faktorer på jobb. Arbeidsplassen vil for de fleste snarere ha en positiv effekt på den psykiske helsen, enn å være en belastning. 

Falck helse har fokus på:

 • Løsningsfokuserte metoder
 • Forsterkning av positive faktorer
 • Fokus på mestring og mestringsfaktorer
 • Ansvarliggjøring og inkludering av både ledere og arbeidstakere

Et utvalg av Falcks tjenester:

 • Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø
 • Konfliktforebygging og konflikthåndtering
 • Stressmestring – både på gruppe og individnivå
 • Mobbing
 • Omorganisering/nedbemanning
 • Kommunikasjon
 • Faktaundersøkelser
 • Tverrkulturelt arbeidsmiljø
 • Positivt medarbeiderskap
 • Håndtering av vold og trusler
 • Håndtering av rus- og spillavhengighet

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke må bli for stor. Som for alle andre forhold, krever loven at det psykososiale arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Kilde: Arbeidstilsynet