Kartlegging og risikovurdering

God kartlegging gir gode sluttresultater!

Falck tilbyr flere ulike kartleggingsmetoder og arbeidsplassundersøkelser. Hvilken metode og undersøkelse som passer for dere vil være avhengig av type virksomhet, antall ansatte, arbeidets art, problemområde og lignende.

Vi har utviklet elektroniske kartleggingsverktøy, som gjør kartleggingen effektiv og geografisk uavhengig. Vi kan også vurdere mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak.

Falck Helse kan bistå med kartlegginger

Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø
– Inneklima
– Støy, lys og stråling
– Kjemiske stoffer og støv

Kartlegging av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
– Trivsel
– Kommunikasjon
– Arbeidsoppgaver
– Stress og mestring

Kartlegging av muskel- og skjelettplager
– Tungt og ensformig arbeid
– Vibrasjoner
– Arbeid ved dataskjerm

Kartlegging av helsefremmende faktorer
– Begeistring

Falck kan bistå med risikovurderinger:
– Hva kan gå galt
– Hva kan bedriften gjøre for å forhindre dette
– Hva kan bedriften gjøre for å begrense konsekvensene dersom det skulle gå galt

Ulykkesforebyggende arbeid
– Opplæring i bruk av utstyr og arbeidsteknikker
– Planlegging av arbeidet, for eksempel plan for jobbrotasjon
– Oppfølging av registrerte avvik og nesten-ulykker
– Utarbeidelse av informasjonsmateriell

Kriseberedskap hele døgnet, gjennom hele året
- Etablere rutiner i akutt fase
- Bistå de ansatte som opplever krise
- Lederstøtte