Vaksinering og reisemedisin

Hos oss får du vaksine til din neste reise

Alle arbeidstagere har krav på et trygt arbeidsmiljø og vaksinasjon kan være et av flere virkemidler for å oppnå dette. Arbeidsgivere skal tilby vaksiner til arbeidstakere som kan bli utsatt for biologiske faktorer § 6-12.

Arbeidsgiver skal vurdere å tilby vaksinering til:

 • Helsepersonell, ansatte på tannlegekontor, pleie-/omsorgstjenesten, sosial- og miljøarbeidere
 • Veterinærer
 • Politi / fengselsvesen, tollvesen / asylmottak
 • Brannvesen
 • Renovasjonsarbeider, rengjøringspersonell, vann- og avløpsarbeid
 • Bygg- og anleggsarbeidere
 • Rørleggere
 • Landbruk/skogbruk
 • Tjenestereiser til utlandet

Vaksinasjon av arbeidstakere kan ha et eller flere formål:

 1. Å redusere risiko for sykdom hos arbeidstakere forårsaket av biologiske faktorer de kan bli eksponert for i yrkessammenheng – direkte beskyttelse
 2. Å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre – indirekte beskyttelse.
 3. Å redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet

 

Reisemedisin

Våre leger og sykepleiere har lang erfaring og kursing innen vaksinasjon og reisemedisin. Falck BHT utfører reisevaksinering og reiserådgiving relatert til helse når ansatte skal ut å reise i jobb.

Influensavaksinering

 • Folkehelseinstituttet anbefaler at risikogrupper vaksinerer seg, samt de som omgås personer som ikke like lett vil tåle influensasykdom.
 • Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19.
 • Selv om influensavaksinen ikke gir full beskyttelse mot smitte hos alle, kan forløpet av sykdommen bli mer kortvarig og mildere når man er vaksinert.

Ønsker du å bestille en vaksine?

Bestill her