Personvernregler

Personvernerklæringer

Falck leverer ulike tjenester, og personvernerklæringene er til en viss grad forskjellige. Du kan lese personvernerklæringene for alle våre produkter ved å følge linkene under.

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger eller dine personvernrettigheter, kan du kontakte vår personvernansvarlige på raadgivningssenteret@falck.com eller Falck sitt personvernombud på dpo@falck.com.

Besøkende på nettstedet

Personalbistand

Bedriftshelsetjeneste

Helseforsikring

Reiseassistance