Krisehåndtering

Hjelp fra kriseteam og kurs i krisehåndtering

Falck bistår med utforming av kriseberedskapsplaner, opplæring og krisehåndtering når krisen utløses.

Krisehåndteringstjenester for bedrifter

Falck er en pålitelig partner når det gjelder krisehåndtering og beredskap. Vi tilbyr skreddersydde tjenester for bedrifter i ulike størrelser og bransjer. Enten du driver en liten bedrift eller en stor organisasjon, kan vi hjelpe deg med å utvikle en effektiv krisehåndteringsplan og gi nødvendig opplæring for å håndtere ulike krisescenarioer.

Skreddersydde kurs i krisehåndtering

Våre kurs i krisehåndtering kan tilpasses for å møte din bedrift sine spesifikke behov. Vi forstår at hver bedrift har ulike utfordringer og krav når det gjelder krisehåndtering. Derfor tilbyr vi skreddersydde kurs som tar hensyn til din bransje, bedriftens størrelse og spesifikke risikofaktorer. Vi kan tilpasse kursinnholdet og inkludere relevante case-studier og scenarier som er spesifikke for din virksomhet.

Forskjellen mellom krisehåndtering og kurs i krisehåndtering

Krisehåndtering er den overordnede prosessen med å håndtere en krise når den oppstår. Dette inkluderer utvikling av beredskapsplaner, implementering av nødprosedyrer og koordinering av responsen. Kurs i krisehåndtering gir kunnskap og ferdigheter til å håndtere kriser på en effektiv måte. Våre kurs gir innsikt i hvordan man kan håndtere ulike typer kriser, støtte de involverte og følge opp etter en krise. Begge tjenestene er viktige for å sikre at din bedrift er godt forberedt på kriser og har en effektiv beredskap.

Hva må en beredskapsplan inneholde?

En beredskapsplan skal omfatte viktige områder som bemanning, utstyr, nødprosedyrer og tiltak som følger av eller kommer i tillegg til nødprosedyrene. Våre eksperter kan hjelpe deg med å utarbeide en omfattende beredskapsplan som oppfyller kravene og sikrer at du er godt forberedt på ulike krisescenarioer. Med en solid beredskapsplan på plass, kan din bedrift effektivt håndtere kriser og sikre trygghet for ansatte og virksomheten som helhet.

Hvordan ta kontakt ved behov for krisehåndtering?

Du kan enkelt ta kontakt med oss via telefon, e-post eller ved å fylle ut vårt kontaktskjema på falck.no. Vårt erfarne team vil svare på dine henvendelser og veilede deg gjennom prosessen.