Ergonomi – Muskel og skjelett

Den største enkeltårsaken til sykefravær

I Norge skyldes omtrent 40% av sykemeldinger en diagnose relatert til muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er med andre ord en av de største årsakene til sykefravær i arbeidslivet, noe som medfører konsekvenser både for den som rammes, bedriften og samfunnet.

Forskning viser at tilpasset trening er svært effektivt for redusering av muskel- og skjelettplager. Falck Helse legger derfor i stor grad vekt på dette i vår rådgivning, og vi ser gode resultater der dette gjennomføres. 

Muskel- og skjelettlidelser ble tidligere i stor grad forbundet med mekaniske belastninger, men nyere forskning viser at denne typen lidelser er mer sammensatt. Noen ganger er det psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold som utløser slike plager, og i verste fall kan det føre til kroniske lidelser. 

Ergonomi handler om forholdet mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket.

Med riktig kunnskap og informasjon, kan bedriften med enkle grep forebygge utvikling av muskel- og skjelettlidelser, og dermed også sykefravær. 

Falck Helse har fokus på:

 • Ergonomisk utforming og muligheter for variasjon

 • Fysisk aktivitet og bevegelse

 • Psykososiale forhold

 • Mestring og holdninger til plager og smerte

 • Egenbehandling ved øvelser

Et utvalg av Falck helsetjenester:

 • Kartlegging og risikovurdering ergonomi

 • Individuell arbeidsplassvurdering

 • Ergonomisk gjennomgang avdeling/gruppe

 • Kurs og opplæring

 • Individuell kartlegging med undersøkelser

 • Planlegging av arbeidsplasser

 • Treningsveiledning 

Falck Helse tilbyr også et mer omfattende tilbud som vi kaller Arbeidsevnevurdering. 

I en arbeidsevnevurdering ser vi på medarbeidernes helsemessige forutsetninger for å utføre arbeidsoppgavene sine. Vi vurderer arbeidsevne knyttet til utførelse av egne arbeidsoppgaver, samt eventuell restarbeidsevne og kompetanse for annet arbeid. 

Vurderingen gjennomføres av et tverrfaglig helseteam som, avhengig av sakens natur, i tillegg til lege kan inkludere psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og/eller andre fagpersoner. 

Arbeidsevnevurdering gjennomføres med utgangspunkt i arbeidsplassen, og de aktuelle ressursene som finnes her. Samarbeid og koordinering mellom leder (og eventuelt HR), medarbeider og Falck Helse er nødvendig for å sikre både en fullstendig rapport og god påfølgende oppfølging. 

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. 

Virksomheter kan søke Ekspertbistand via NAV