Vi brenner for å bedre helsen i norsk arbeidsliv

Falck har et landsdekkende tilbud innen bedriftshelsetjenester, spesialisthelsetjenester, helseformidling og arbeidsmarkedstjenester. Vårt hovedmål er å bistå våre kunder med tjenester som skaper synlige, målbare og vedvarende forbedringer i den enkeltes helse og arbeidsdeltakelse. Med vår kompetanse og innsats øker vi menneskers arbeidsevne, mestring og livskvalitet.

Bedriftshelsetjeneste

Vi tilbyr bedriftshelsetjenester som tar vare på helsen og trivselen til dine ansatte.

Les mer

Spesialisthelsetjenester

Våre spesialisthelsetjenester gir deg tilgang til kvalifiserte fagfolk som gir deg den beste omsorgen og behandlingen du trenger.

Les mer

Arbeidsmarkedstiltak

Våre arbeidsmarkedstiltak gir individuell støtte og muligheter for å sikre en vellykket overgang til arbeidslivet.

Les mer

Helse og livsstil

Vårt fokus på helse og livsstil bidrar til å skape en helhetlig tilnærming som fremmer trivsel og suksess i både arbeidslivet og privatlivet.

Les mer

Helseformidling via forsikring

Falck formidler helsetjenester til forsikringsselskap og bedrifter gjennom digitale flater og vårt tverrfaglige rådgivingssenter bemannet av helsepersonell.

Les mer

Reiseassistanse

Våre tjenester er døgnbemannet, og består av medisinsk assistanse i hele verden, evakuering og hjemtransport, sikkerhets- og risikorådgiving, krisehåndtering, skadeoppgjør og administrative tjenester.

Les mer