Sykefravær

Sykefravær representerer en betydelig kostnad for virksomheter

Årsakene til sykefravær er svært sammensatte. Falck har utviklet en rekke verktøy egnet til å kartlegge, analysere og velge effektive strategier for forebygging av sykdom og sykefravær. Metodene tar utgangspunkt i forskning og kombinerer faglige vurderinger med metoder for medvirkning. Vi bistår med dette både på organisasjons- og individnivå.

Hvor mye koster sykefravær i din bedrift?

God ledelse, sterk organisasjonsforpliktelse og høy grad av trivsel på arbeidsplassen har vist seg å være blant de viktigste faktorene for et høyt jobbnærvær. Lykkes virksomheten med å skape en kultur som vektlegger autonomi, medvirkning, mestring og utvikling, kan dette gi resultater både gjennom redusert sykefravær og økt produktivitet. God lagledelse er en suksessfaktor for å nå virksomhetens visjoner og mål. Motiverte medarbeidere som trives, vil oppleve arbeidsglede og dermed bidra positivt på sin arbeidsplass. 

Virksomheter med foroverlente ledere lykkes bedre med å skape arbeidsglede og får mer motiverte medarbeidere.

Falck Helse kan bistå med sykefraværs- og attføringsarbeidet, blant annet gjennom å foreta en funksjonsvurdering av den enkelte arbeidstaker med tanke på restarbeidsevne. Vårt mål er å skape overskudd for våre virksomheter.

Et utvalg av Falcks tjenester: 

  • Bistand i sykefraværsoppfølging, deltakelse i dialogmøter
  • Bistand til rutiner/opplæring sykefraværsarbeid
  • Bistand til NAV og IA tiltak i sykefraværsoppfølgingen
  • Behandlingsservice/garanti

Ekspertbistand

Er du arbeidsgiver og har utfordinger med langvarig / gjentakende sykefravær? Da er kanskje ekspertbistand det neste steget for deg og din ansatt. Ordningen finansineres av NAV.

Ekspertbistand er hjelp fra fagpersoner med spesialkompetanse på arbeidsmiljø, helse og sykefravær. Hensikten er å se på den ansettes arbeidssituasjon med nye øyne.