Sykefravær

Sykefravær representerer en betydelig kostnad for virksomheter

Årsakene til sykefravær er svært sammensatte. Falck har utviklet en rekke verktøy egnet til å kartlegge, analysere og velge effektive strategier for forebygging av sykdom og sykefravær. Metodene tar utgangspunkt i forskning og kombinerer faglige vurderinger med metoder for medvirkning. Vi bistår med dette både på organisasjons- og individnivå.

God ledelse, sterk organisasjonsforpliktelse og høy grad av trivsel på arbeidsplassen har vist seg å være blant de viktigste faktorene for et høyt jobbnærvær. Lykkes virksomheten med å skape en kultur som vektlegger autonomi, medvirkning, mestring og utvikling, kan dette gi resultater både gjennom redusert sykefravær og økt produktivitet. God lagledelse er en suksessfaktor for å nå virksomhetens visjoner og mål. Motiverte medarbeidere som trives, vil oppleve arbeidsglede og dermed bidra positivt på sin arbeidsplass. 

Virksomheter med foroverlente ledere lykkes bedre med å skape arbeidsglede og får mer motiverte medarbeidere.

Årsakene til sykefravær er komplekse, og Falck har utviklet spesialiserte verktøy og strategier for å forebygge og håndtere sykdom, og redusere sykefravær. Våre tilnærminger er basert på forskning og kombinerer faglige vurderinger med brukermedvirkning. Vi kan bistå både på individ- og organisasjonsnivå.

Våre sykefraværstjenester for bedrifter

For å ta i bruk Falcks sykefraværstjenester, kan bedriften starte med å kontakte oss for en samtale og behovsanalyse. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for å møte bedriftens spesifikke behov. Gjennom en grundig kartlegging og analyse vil vi utvikle en plan for å håndtere og redusere sykefraværet.

Utfordringer med økende sykefravær i en bedrift

Økende sykefravær kan medføre en rekke utfordringer for en bedrift. Det kan blant annet påvirke produktiviteten, arbeidsmiljøet og den økonomiske situasjonen. Gjennom effektiv sykefraværsoppfølging kan Falck bidra til å redusere kostnadene knyttet til sykefraværet og skape et bedre og sunnere arbeidsmiljø for alle ansatte.

Et utvalg av Falcks tjenester: 

  • Bistand i sykefraværsoppfølging, deltakelse i dialogmøter
  • Bistand til rutiner/opplæring sykefraværsarbeid
  • Bistand til NAV og IA tiltak i sykefraværsoppfølgingen
  • Behandlingsservice/garanti

Hvor mye koster sykefravær i din bedrift?

Ekspertbistand

Er du arbeidsgiver og har utfordinger med langvarig/gjentakende sykefravær?

Da er kanskje ekspertbistand det neste steget for deg og din ansatt. Ordningen finansineres av NAV. Ekspertbistand er hjelp fra fagpersoner med spesialkompetanse på arbeidsmiljø, helse og sykefravær. Hensikten er å se på den ansettes arbeidssituasjon med nye øyne.