Om oss

Lagspiller innen arbeid og helse

Vi brenner for å øke arbeidsdeltakelsen og livskvaliteten hos det norske folk, og på den måten bidra til et mer inkluderende og bærekraftig samfunn.

Vi har levert arbeidsmarkedstiltak til NAV siden 2006, og har omfattende kompetanse og erfaring innen feltet karriereveiledning.

Vi har et stort tverrfaglig miljø, en omfattende kunnskapsbank og et stort nettverk og tilknytning til norsk arbeidsliv. Gjennom en rekke år videreutviklet tjenestene våre i nært samarbeid med kunder og tjenestemottakere. Vi skal oppleves som kompetente, pålitelige, engasjerte og innovative. Vi er opptatt av å møte fremtidens krav og utfordringer gjennom å bidra til utvikling, og å ta i bruk nye metoder og ny teknologi.

Vi følger mennesker i en periode av livet der de trenger profesjonell bistand for å nå nye mål. Dette kan ofte være en livsfase preget av usikkerhet og sårbarhet. Vi føler et stort ansvar i den rollen vi har, og vektlegger rask og riktig innsats tilpasset den enkelte sine behov.