Hvordan vi jobber

Virksomheten vår er basert på offentlige anskaffelser. NAV-enheten i hvert fylke setter utvalgte tjenester ut på anbud, og gjennom anbudskonkurransene avgjøres hvilke selskaper som kan levere den beste tjenesten. Der vi kan dokumentere å levere den beste tjenesten, tildeles vi rammeavtaler på inntil fire år med et enkelt fylke.

I de årene vi har rammeavtale med et fylke, kan veiledere ved NAVs lokalkontorer søke inn enkeltdeltakere til oss. Brukere av våre tjenester er personer som enten står helt utenfor arbeidslivet eller som trenger bistand for å øke sin arbeidsdeltakelse.

Vi ser våre forpliktelser overfor kundene som tredelt:

  • Enkeltdeltakeren skal komme i arbeid eller øke sin arbeidsdeltakelse.
  • NAV skal motta dokumentert kvalitet for alle sine deltakere, noe som ofte inkluderer gode anbefalinger om videre bistand.
  • Storsamfunnet skal se en økt andel av befolkningen i arbeid. Hver enkelt som går fra å motta ytelser fra det offentlige til å forsørge seg selv, utgjør en betydelig forskjell – både i enkeltpersonens liv og i samfunnsregnskapet.