Vårt faglige fundament

Karriereveiledning er en fagprofesjon. Både NTNU, OsloMet, Høgskolen Innlandet og flere andre tilbyr nå utdanning innen dette feltet. I gruppetiltakene benyttes også voksen- og minoritetspedagogikk. Teamene i våre avdelinger er i tillegg supplert med veiledere som har HR- eller lederkompetanse fra næringslivet. Effektiv tilrettelegging og veiledning forutsetter kompetanse både om veiledning, undervisning og generelt om arbeidslivets krav og forventinger.

Arbeidsinkludering for personer med tilretteleggingsbehov tar utgangspunkt i Supported Employment, en metode innen karriereveiledning. Supported Employment bygger på forutsetningen om at alle som vil kan komme i arbeid med riktig bistand.