Vår historie

Vår erfaring som tiltaksleverandør for NAV går tilbake til 2006. Vi har levert individuelle tiltak som Avklaring, Oppfølging og Arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg har vi over flere år levert ulike AMO- tiltak, eksempelvis karriereveiledning, arbeidsrettede norskkurs for minoritetsspråklige og jobbsøkerkurs og kurs for ungdom. Gjennom dette har vi opparbeidet oss erfaringer og kompetanse knyttet til metodikk, gjennomføring og logistikk. Vi har også i disse årene fulgt utviklingen i NAV og arbeidsmarkedet, og tilpasset vårt tiltak, våre metoder og virkemidler etter dette.