VĂ¥re ansatte

Per i dag har vi 360 ansatte på 53 lokale avdelinger. Det er her det daglige arbeidet med deltakerne gjennomføres, og våre medarbeidere er kompetente og menneskeorienterte. Alle som jobber hos oss skal ha kjennskap til mål og resultater i egen avdeling, og vi jobber samtidig med å synliggjøre hvordan deres innsats påvirker helheten. Dette skaper motivasjon og øker kvaliteten på arbeidet vårt.

Tiltaksbransjen innen arbeidsinkludering har vært i stor utvikling de siste årene. Større konkurranse i bransjen og økt fokus fra NAV på kvalitet, har bidratt til at flere deltakere kommer i arbeid. Falck har som mål å være markedsledende i levert kvalitet. Dette måles i hvor mange enkeltdeltakere som både opplever å bli godt ivaretatt, og som oppnår et stabilt og varig ansettelsesforhold.

For å øke kvaliteten i våre leveranser, har vi et eget fagteam som videreutvikler praktiske metoder og verktøy. Vi har også en IT- og driftsavdeling som har utviklet det vi vil hevde er markedets beste administrasjonssystem for deltakerinformasjon, rapportering og håndtering av personsensitiv informasjon – bygget for å imøtekomme alle krav i ny GDPR-lovgivning.

Våre søsterselskaper leverer både medisinsk forskning og spesialisthelsetjenester til sykehussektoren, med et stort antall leger, psykologer og andre klinikere. Med et sterkt fagmiljø innen relevante disipliner, har vi de beste forutsetninger til å være ledende i utviklingen av effektive programmer og tiltak innen arbeidsinkludering.