For arbeidstaker

Mer informasjon til deg som er arbeidstaker

Vi mener at alle mennesker har noe å bidra med i arbeidslivet, og at arbeid er helsefremmende. Falck hjelper deltakere på veien mot arbeid eller økt arbeidsdeltakelse.  Vi jobber for å avdekke hva som skal til for å komme i jobb, stå i jobb og bli i jobb over tid.

Vi mener at alle mennesker har noe å bidra med i arbeidslivet, og at arbeid er helsefremmende. Falck hjelper deltakere på veien mot arbeid eller økt arbeidsdeltakelse.  Vi jobber for å avdekke hva som skal til for å komme i jobb, stå i jobb og bli i jobb over tid.

Vårt overordnede fokus er at ordinært arbeid skal være både mål og middel, og vi tar utgangspunkt i Supported Employment, en metode innen karriereveiledning. Supported Employment bygger på forutsetningen om at alle som vil komme i arbeid kan komme i arbeid med riktig bistand.

Arbeidsrettede tiltak

Vi leverer individuelle og gruppebaserte tiltak og kurs i samarbeid med NAV. Tiltakene har som felles mål å bistå deg i prosessen mot arbeid.

Vi har et godt miljø, der læring og utvikling er i fokus. Din veileder vil i samarbeid med deg utarbeide en plan for hva som skal til for å komme i jobb. Et godt samarbeid er viktig. Falck vurderer gjensidig respekt og likeverd i veiledningssituasjonen som avgjørende prinsipper for å sikre en solid samarbeidsrelasjon. Veilederen bidrar inn i samarbeidet med profesjonell ekspertise, mens du er eksperten på deg selv og styrer målene det skal veiledes mot. Når denne ekspertisen kombineres, når vi målene sammen!

Vi har fokus på å synliggjøre deltakernes ressurser og at de tar dem i bruk i gjennomføringen av tiltaket.

Gjennom tiltaket vil du bli bedre kjent med deg selv og med arbeidsmarkedet, for å ta gode karrierevalg. Din veileder vil hjelpe og støtte deg med å avdekke og kartlegge interesser, egenskaper, ferdigheter, verdier, kompetanse, motivasjon og annet relevant i forbindelse med karrierevalg og – utvikling. Vi har fokus på det positive og det som fremmer arbeidsdeltakelse Vi hjelper deg til å identifisere dine styrker, ferdigheter og ressurser. Underveis gjennom tiltaket får du individuell oppfølging fra våre dedikerte veiledere.

Vil du delta på tiltak eller kurs hos oss? Se i kontakt-menyen. Der finner du våre besøksadresser og våre tilbud i nærheten av deg. For mer informasjon samt påmelding, må du kontakte din NAV-veileder.