6000

Deltakere per år

53

Lokasjoner i hele Norge

380

Ansatte med bred, tverrfaglig bakgrunn

Copyright on this photo will expire 1 September 2021.
Only allowed to be used in Denmark.

Falckavtalen – inkluderende arbeidsliv og samfunn!

Brukerne av våre tjenester står av ulike grunner utenfor arbeidslivet eller har behov for et jobbskifte. Nær kontakt med arbeidsmarkedet er derfor en stor del av grunnlaget for Falcks virksomhet.

For arbeidsgiver

Copyright on this photo will expire 1 September 2021.
Only allowed to be used in Denmark.

Vårt fokus - å identifisere dine styrker, ferdigheter og ressurser!

Vi mener at alle mennesker har noe å bidra med i arbeidslivet, og at arbeid er helsefremmende. Falck hjelper deltakere på veien mot arbeid eller økt arbeidsdeltakelse.  Vi jobber for å avdekke hva som skal til for å komme i jobb, stå i jobb og bli i jobb over tid.

For arbeidstaker