For arbeidsgiver

Mer informasjon til deg som er arbeidsgiver

Brukerne av våre tjenester står av ulike grunner utenfor arbeidslivet eller har behov for et jobbskifte. Nær kontakt med arbeidsmarkedet er derfor en stor del av grunnlaget for Falcks virksomhet.

Vi kommer i kontakt med arbeidsgivere på to måter: Enten har de sykmeldte arbeidstakere som får bistand fra oss, eller så har de ledige stillinger som kan være aktuelle for arbeidssøkere som får bistand fra oss. I begge tilfeller er karriereveilederen også en ressursperson for arbeidsgiver. Dette kan være gjennom tips og råd om tilrettelegging, oppfølging av opplæringsplaner eller som utenforstående part i tilfeller der noe har skjært seg.

Dersom du er arbeidsgiver og har behov for å øke bemanningen, ta gjerne kontakt med en av våre lokale avdelingsledere for en uforpliktende prat om hva vi kan bidra med. Vi har til enhver tid et stort antall kompetente arbeidssøkere i kurs hos oss, og jobber målrettet for å finne den beste jobbmatchen. Vi vektlegger arbeidsgivers perspektiver, og legger til rette for et tett og profesjonelt samarbeid.

Falckavtalen – inkluderende arbeidsliv og samfunn!

Arbeid er viktig – både for enkeltmennesket og samfunnet. Arbeid er også helsefremmende. Som arbeidsgiver kan du være med på å gjøre en forskjell og ta et samfunnsansvar i inkluderingsdugnaden. Flere og flere arbeidsgivere erfarer at det lønner seg å tenke utradisjonelt når de rekrutterer. Vi tilbyr derfor Friskavtalen.

Falckavtalen er en intensjonsavtale mellom Falck og din bedrift som samarbeidsvirksomhet, med mål om å bidra til at flere mennesker får presentert og bekreftet sin kompetanse og arbeidskapasitet i det ordinære arbeidsmarkedet.