Spesialisthelsetjenester

Vi leverer spesialisthelsetjenester

Vi tilbyr tverrfaglig rehabilitering og psykologbehandling i samarbeid med det offentlige helsevesenet.

Vi har avtaler med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest om behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten innenfor overvekt-, smerte- og arbeidsrettet rehabilitering, samt psykologbehandling for angst og depresjon. Tjenestene er finansiert av det offentlige og pasienten betaler kun egenandel opp til frikort.