Spesialisthelsetjenester

Vi leverer spesialisthelsetjenester

Vi tilbyr tverrfaglig rehabilitering og psykologbehandling i samarbeid med det offentlige helsevesenet.

Vi har avtaler med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest om behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten innenfor overvekt-, smerte- og arbeidsrettet rehabilitering, samt psykologbehandling for angst og depresjon. Tjenestene er finansiert av det offentlige og pasienten betaler kun egenandel opp til frikort.

Ønsker du henvisning?

Digital kartlegging for pasienter

Gå til portalen