Våre tjenester

Poliklinisk smerterehabilitering

Et rehabiliteringstilbud for deg med smerteproblematikk med over tre måneders varighet. Et poliklinisk tilbud med vekt på å styrke din funksjon og mestringsevne i hverdag og arbeidsliv.

Hvem kan få hjelp? 

Tilbudet er for deg som har hatt smerter i mer enn tre måneder der plagene går ut over hverdagsmestring og livskvalitet. Eksempler på dette kan være, rygg-, nakke- og skulderplager, nevrologi eller vedvarende muskel- og skjelettlidelser.

 

Tverrfaglig team 

Du blir møtt av et spesialisert tverrfaglig team bestående av: 

  • Legespesialist 
  • Psykolog 
  • Fysioterapeut 

Innhold i rehabiliteringen  

I rehabilitering jobber vi målrettet for å bedre din livskvalitet og øke din mestring av hverdagen. Vårt tilbud er gruppebasert og går over 2,5 timer. 

Rehabiliteringen inneholder en kombinasjon av temasamling og fysisk aktivitet. Du vil være en del av en gruppe på opptil 12 personer med lignende helseutfordringer. Du vil få individuell veiledning og oppfølging som en del av det gruppebaserte opplegget. Etter gjennomgått kartlegging hos legespesialist vil du sammen med vårt tverrfaglige team utarbeide en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan. Du vil kunne få individuelle avtaler ut ifra ditt behov.  

I gruppeundervisningen vil du møte ulike fagpersoner i teamet. Vi vil legge til rette for aktiv deltakelse med oppgaver og refleksjoner knyttet til ulike tema. Vi ønsker å gi deg de verktøyene du trenger for å skape gode mestringsstrategier.  

Helsegevinsten ved regelmessig fysisk aktivitet kombinert med gode verktøy og mestringsstrategier tror vi er nøkkelen til å kunne få en bedre hverdag, både privat og i arbeidslivet.

Varighet og kostnad 

Tilbudet er en del av det offentlige helsetilbudet. Du betaler kun egenandel opptil frikortgrense. Varighet på rehabiliteringen er 2 uker. En rehabiliteringsuke er på 3 dager med fysisk oppmøte.

Poliklinisk behandling har et ikke møtt gebyr på 1544,-.

Hvordan blir jeg henvist? 

Ta kontakt med din lege eller annet helsepersonell med henvisningsrett. Henvisningen blir sendt til Rehabiliteringsklinikken ved St. Olavs hospital som avgjør om du har rett på et tilbud. Dersom du henvises fra spesialisthelsetjenesten kan henvisningen sendes direkte til oss.   

Hvor lang er ventetiden? 

Innen 10 virkedager etter at vi har mottatt din henvisning vil vi kontakte deg med informasjon om tilbudet og når du kan forvente oppstart. 

 

Hvor finner du oss

Trondheim
Vestre Rosten 79
7075 Tiller Få veibeskrivelse