Våre tjenester

Langvarig smerte

Et kartlegging- og rehabiliteringstilbud for deg med langvarig smerteproblematikk. Et dagbasert tilbud med vekt på å styrke din funksjon og mestringsevne i hverdag og arbeidsliv.  

Hvem kan få hjelp? 

Tilbudet er for deg som har hatt smerter over lengre tid der plagene går ut over hverdagsmestring og livskvalitet. Eksempler på dette kan være fibromyalgi, rygg- og nakkeplager eller øvrige vedvarende muskel- og skjelettlidelser. 

 

Tverrfaglig team 

Du blir møtt av et spesialisert tverrfaglig team bestående av: 

  • Legespesialist 
  • Psykolog 
  • Fysioterapeut 
  • Sykepleier 
  • Arbeidskonsulent 

 

Picture to be used at /kartlegging-og-rehabilitering-ved-sykelig-overvekt/

Innhold i kartlegging 

Kartlegging og vurdering gjennomføres over 2 uker, men opptil 5 konsultasjoner pr. uke. Det gjøres en tverrfaglig kartlegging av ditt smertebilde, funksjonsnivå og din totale livssituasjon. I tett samarbeid gjør vi en vurdering av dine utfordringer og hva som blir riktig tiltak videre. På bakgrunn av dette anbefales videre behov for helsehjelp. Det kan være videre oppfølging i kommunen, primærhelsetjenesten, rehabilitering hos Falck eller annen oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Enkelte av konsultasjonene kan gjennomføres digitalt dersom det er hensiktsmessig.  

Innhold i rehabiliteringen  

I rehabilitering jobber vi målrettet for å bedre din livskvalitet og øke din mestring av hverdagen. Vårt tilbud er dagbasert. Det vil si at du møter opp på dagtid, og reiser hjem ved rehabiliteringsdagens slutt. Vi har en kombinasjon av digital og fysisk deltakelse. Dette gjør at du kan gjennomføre deler av rehabiliteringen hjemmefra, og også stå delvis i arbeid under kartleggings- og rehabiliteringsperioden.  

Rehabiliteringen er gruppebasert og inneholder en kombinasjon av temasamling og fysisk aktivitet. Du vil være en del av en gruppe på opptil 15 personer med lignende helseutfordringer. Du vil få individuell veiledning og oppfølging som en del av det gruppebaserte opplegget. Etter gjennomgått kartlegging vil du sammen med vårt tverrfaglige team utarbeide en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan. Du vil få individuelle avtaler ut ifra ditt behov.  

I gruppeundervisningen vil du møte ulike fagpersoner i teamet. Vi vil legge til rette for aktiv deltakelse med oppgaver og refleksjoner knyttet til ulike tema. Vi ønsker å gi deg de verktøyene du trenger for å skape gode mestringsstrategier.  

Helsegevinsten ved regelmessig fysisk aktivitet og trening er stor. Vi er opptatt av at du finner treningsformer du liker, og veileder deg i et variert treningsopplegg som du mestrer. Det er ingen krav til forkunnskap eller erfaring med trening. 

Varighet og kostnad 

Tilbudet er en del av det offentlige helsetilbudet. Du betaler kun egenandel opptil frikortgrense. Varighet på rehabiliteringen er fra 8-12 uker. En rehabiliteringsuke er på inntil 4 dager med 2-3 fysiske oppmøter pr.uke.   

Hvordan blir jeg henvist? 

Ta kontakt med din lege eller annet helsepersonell med henvisningsrett. Henvisningen blir sendt til vurderingsenhet i ditt område som avgjør om du har rett på et tilbud. Dersom du henvises fra spesialisthelsetjenesten så kan henvisningen sendes direkte til oss.   

Hvor lang er ventetiden? 

Innen 10 virkedager etter at vi har mottatt din henvisning vil vi kontakte deg med informasjon om tilbudet og når du kan forvente oppstart. 

Hvor finner du oss

Trondheim
Vestre Rosten 79
7075 Tiller Få veibeskrivelse

 

Oslo
Wergelandsveien 1-3 
0167 Oslo Få veibeskrivelse

 

Hamar
Storhamargata 32 
2317 Hamar  Få veibeskrivelse

 

Randaberg
Randabergveien 300B,
4070 Randaberg Få veibeskrivelse