Informasjon om henvisning

Informasjon om henvisning

Vi har rammeavtale med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge, som vil si at du kan henvises til oss fra sykehus, fastlege eller annen helsepersonell med henvisningsrett.

Henvisningsrutinene er litt forskjellige ut i fra helseregion, og hvem som er henviser – se under for nærmere opplysninger.

 

Kartlegging og rehabilitering ved langvarige smerter 

Henvisninger som gjelder langvarig smerteproblematikk, skal rettighetsvurderes hos regional vurderings-/koordineringsenhet. 

Arbeidsrettet rehabilitering

Henvisninger som gjelder arbeidsrettet rehabilitering, skal rettighetsvurderes hos regional vurderings-/koordineringsenhet 

Arbeidsrettet behandling ved mild til moderat angst og depresjon

Henvisningsrutiner for arbeidsrettet behandling ved mild til moderat angst og depresjon – individuell samtaleterapi

Sykelig overvekt

Henvisninger som gjelder sykelig overvekt vurderes på overvektspoliklinikken ved pasientens lokale helseforetak. 

Poliklinisk smerterehabilitereing 

Dette tilbudet gjelder foreløpig kun i Midt-Norge. Fastlegen henviser til Rehabiliteringsklinikken ved St. Olavs Hospital som igjen henviser til oss.

Informasjonsfilm  

Sunnaas sykehus HF har laget en kort informasjonsfilm om hvordan du kan bli henvist av din fastlege til spesialisert rehabilitering og hva som skjer videre.