Våre tjenester

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er for deg som grunnet helseutfordringer, står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Sammen ønsker vi å skape mestring til å møte arbeidslivets utfordringer

Hvem kan få hjelp? 

Tilbudet er for deg som på grunn av helseutfordringer er sykemeldt, står i fare for å bli sykemeldt, eller har hatt en lengre periode utenfor arbeidslivet.   

Du må være i yrkesaktiv alder, og ha et ønske om å komme helt eller delvis tilbake i arbeid.

Tverrfaglig team 

Du blir møtt av et spesialisert tverrfaglig team bestående av: 

  • Lege
  • Fysioterapeut 
  • Arbeidskonsulent 
  • Psykolog 

Innhold i rehabiliteringen 

Vårt tilbud er dagbasert. Det vil si at du møter opp på dagtid, og reiser hjem ved rehabiliteringsdagens slutt. Vi har en kombinasjon av digital og fysisk deltakelse. Dette gjør at du kan gjennomføre deler av rehabiliteringen hjemmefra, og også stå delvis i arbeid under rehabiliteringsperioden.  

Rehabiliteringen er gruppebasert. Du vil være en del av en gruppe på opptil 10 personer med lignende helseutfordringer som deg selv. Du vil få individuell veiledning og oppfølging som en del av det gruppebaserte opplegget.  

Vi har en arbeidsfokusert og kognitiv tilnærming hvor vi ser hele mennesket. I gruppeundervisningen vil du møte de ulike fagpersonene fra teamet. Vi vil legge til rette for aktiv deltakelse med oppgaver og refleksjoner knyttet til de ulike temaene. Vi ønsker å gi deg de verktøyene du trenger for å mestre arbeidslivet og dagliglivets utfordringer.  

Fysisk aktivitet er en viktig del av rehabiliteringen med både individuelt tilpasset trening og treningsgrupper. Vi legger vekt på treningsglede og mestring av fysisk aktivitet uansett hvilket utgangspunkt du har.  

Varighet og kostnad 

Tilbudet er en del av det offentlige helsetilbudet. Du betaler kun egenandel opptil frikortgrense. Varighet på rehabiliteringen i Oslo, Hamar og Randaberg er fra 4-8 uker. En rehabiliteringsuke er på inntil 5 dager med 2-3 fysiske oppmøter pr.uke. 

Hvordan blir jeg henvist? 

Ta kontakt med din lege eller annet helsepersonell med henvisningsrett. Henvisningen blir sendt til vurderingsenhet i ditt område som avgjør om du har rett på et tilbud. Dersom du henvises fra spesialisthelsetjenesten så kan henvisningen sendes direkte til oss.  

Hvor lang er ventetiden? 

Innen 10 virkedager etter mottatt henvisning vil du få beskjed om du har fått rett til tilbud i spesialisthelsetjenesten. Vi kontakter deg med informasjon om tilbudet og når du kan forvente oppstart. 

Hvor finner du oss

Trondheim
Vestre Rosten 79
7075 Tiller Få veibeskrivelse

 

Oslo
Wergelandsveien 1-3 
0167 Oslo Få veibeskrivelse

 

Randaberg
Randabergveien 300B
4070 Randaberg Få veibeskrivelse

 

Hamar
Storhamargata 32
2317 Hamar  Få veibeskrivelse

 

Lillestrøm
Dampsagveien 2
2000 Lillestrøm Få veibeskrivelse