Våre tjenester

Sykelig overvekt

Et rehabiliteringstilbud for deg som sliter med overvekt, og ønsker et tverrfaglig spesialisert dagtilbud med fokus på varig livsstilsendring. Vi tilbyr overvektsrehabilitering ved avdelingene Trondheim, Oslo og Hamar.  

Hvem kan få hjelp? 

Tilbudet er for deg som har en BMI over 35 og en livsstilsrelatert sykdom. Har du BMI over 40 er det ingen krav til tilleggssykdom.  

Tverrfaglig team 

Du blir møtt av et spesialisert tverrfaglig team bestående av: 

  • Lege 
  • Klinisk ernæringsfysiolog 
  • Psykolog
  • Fysioterapeut 
  • Sykepleier 
  • Arbeidskonsulent 

Innhold i rehabiliteringen 

Vårt tilbud er dagbasert. Det vil si at du møter opp på dagtid, og reiser hjem ved rehabiliteringsdagens slutt. Vi har en kombinasjon av digital og fysisk deltakelse. Dette gjør at du kan gjennomføre deler av rehabiliteringen hjemmefra, og også stå delvis i arbeid under kartleggings- og rehabiliteringsperioden.  

Ved oppstart blir det gjort en individuell, tverrfaglig, kartlegging av din helsesituasjon. Sammen med vårt tverrfaglige team utarbeider vi en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan.  

Rehabiliteringen er gruppebasert. Du vil være en del av en gruppe på opptil 15 personer med lignende helseutfordringer som deg selv. Du vil få individuell veiledning og oppfølging som en del av det gruppebaserte opplegget. Oppfølging med aktuelle fagpersoner settes opp etter behov. I gruppeundervisningen vil du møte de ulike fagpersonene fra teamet. Vi vil legge til rette for aktiv deltakelse med oppgaver og refleksjoner knyttet til de ulike temaene. Vi ønsker å gi deg de verktøyene du trenger for å mestre en varig livsstilsendring.   

Timeplanen rommer fysisk aktivitet, veiledning i ernæring med tanke på et sunt og vektreduserende kosthold, kognitive verktøy, atferdsendring og mestringstrategier. Hos oss får du økt kunnskap og erfaring knyttet til blant annet:  
 
Fysisk aktivitet: Helsegevinsten ved regelmessig fysisk aktivitet og trening er stor. Vi er opptatt av at du finner treningsformer du liker, og veileder deg i et variert treningsopplegg som du mestrer. Det er ingen krav til forkunnskap eller erfaring med trening.  
 
Ernæring og kosthold: Gjennom individuell kostveiledning, undervisning og erfaringsdeling i gruppe, lærer du å sette sammen et sunt og variert kosthold for varig vektnedgang. 

Atferdsendring: Hvordan du skal få til varige endringer står sentralt i de ukentlige undervisningstimene. I tillegg bistår vår arbeidskonsulent med tilrettelegging og oppfølging rundt din arbeidssituasjon.  

Medikamentell behandling: Vi tilbyr bistand og veiledning i bruk av medikamentell behandling for vektreduksjon. Medikamenter har for mange blitt en viktig del i vektreduksjon og vektstabilisering. Dette har nå blitt en integrert del av vår rehabilitering og våre leger bistår, veileder og følger deg opp dersom dette er aktuelt for deg. 

Varighet og kostnad

Tilbudet er en del av det offentlige helsetilbudet. Du betaler kun egenandel opptil frikortgrense. Varighet på rehabiliteringen er 8 uker med oppfølging inntil 5 år. En rehabiliteringsuke er på inntil 3 dager med 2-3 fysiske oppmøter pr.uke.

Oppfølging inntil 5 år 

Etter første rehabiliteringsforløp på 8 uker, følges du tett i inntil 5 år. I disse årene tilbys du ett til to oppfølgingsopphold i året, fysisk hos oss. I periodene mellom følges du tett med digital oppfølging og månedlige grupper for blant annet erfaringsdeling og trening. 

Hvordan blir jeg henvist?

Ta kontakt med din fastlege om du ønsker å bli henvist til rehabilitering ved sykelig overvekt. Henvisningen blir sendt til overvektspoliklinikk ved ditt nærmeste sykehus. De vil så kontakte deg for å gjøre en vurdering av ditt behov og henviser videre til rehabilitering.  

Hvor lang er ventetiden? 

Innen 10 virkedager etter at vi har mottatt din henvisning vil vi kontakte deg med informasjon om tilbudet og når du kan forvente oppstart. 

Hvor?

Trondheim
Vestre Rosten 79
7075 Tiller Få veibeskrivelse

 

Oslo
Wergelandsveien 1-3 
0167 Oslo Få veibeskrivelse

 

Hamar

Storhamargata 32
2317 Hamar Få veibeskrivelse