Arbeidsmarkedstiltak

Vi brenner for å øke arbeidsdeltakelsen

Med NAV som vår største kunde, jobber våre dyktige karriereveiledere over hele Norge med å få stadig flere ut i arbeid de både trives i og lykkes med. Økt mestring og bedre livskvalitet er viktige stikkord for oss i dette arbeidet. Vi brenner for å øke arbeidsdeltakelsen og livskvaliteten hos det norske folk, og på den måten bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Avklaring

Avklaring er et tiltak både for deg med og uten arbeidsforhold. Tiltaket kan også være aktuelt hvis du er sykmeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid.

Les mer

Oppfølging

Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for mer bistand enn det NAV kan gi. Tiltaket gir deg den oppfølgingen du trenger for å komme i, eller beholde jobb.

Les mer

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er en tjeneste for deg som er sykmeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt og ikke kan beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.

Les mer

Digitalt oppfølgingstiltak

Digitalt oppfølgingstiltak Har du spørsmål om Digitalt Oppfølgingstiltak (digital jobbklubb)? Ta kontakt med Avdelingsleder Jørn Berge på: Epost: jorn.berge@falck.com Mobil: +47 93 60 55 04

Les mer

AMO-kurs

Arbeidsmarkedsopplæringskurs (AMO) er korte arbeidsrettede kurs. Innholdet i AMO- kurs vil ofte være teoretisk opplæring og/eller en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring, samt arbeidstrening.

Les mer