AMO-kurs

Arbeidsmarkedsopplæring

Vårt store nettverk av samarbeidspartnere i arbeidslivet gir måloppnåelse. Våre veiledere kjenner arbeidsmarkedet godt og de jobber daglig med å finne egnede arbeidsoppgaver og arbeidsmuligheter.

Jobbsøkerkurs / Jobbklubb

Falck tilbyr ulike konsepter som faller inn under kategorien jobbsøkerkurs/jobbklubb. Jobbsøkerkurs er egnet for deg som er på jakt etter jobb, er tilmeldt NAV og som er klar for å gå ut i ordinært arbeid. Gjennom gruppebaserte aktiviteter lærer du å bli en profesjonell jobbsøker og får bistand til ditt jobbsøk.

Yrkesrettede norskkurs

Falck tilbyr ulike arbeidsrettede norskkurs. Dette er kurs for deg som er jobbsøker, og hvor økte norskferdigheter vil styrke dine muligheter for jobb. Felles for disse kursene, er at du som jobbsøker skal lære det språklige som er nødvendig for nettopp din yrkesretning, samtidig som du får erfaring i arbeidslivet og styrker egne jobbsøkerferdigheter.