Oppfølging

Individuell oppfølging

Vårt store nettverk av samarbeidspartnere i arbeidslivet gir måloppnåelse. Våre veiledere kjenner arbeidsmarkedet godt og de jobber daglig med å finne egnede arbeidsoppgaver og arbeidsmuligheter.

Vi tilbyr utvidet bistand

Våre oppfølgingstiltak er arbeidsrettede og gir deg mer bistand enn det NAV kan gi. Det skal gi deg den oppfølgingen du trenger for å komme i, eller beholde jobb. Våre tiltak er til for  personer både med og uten arbeidsforhold.

Styrking av dine ressurser og muligheter er vårt mål

Individuell oppfølging skal gjøre deg i stand til å skaffe eller beholde ordinært lønnet arbeid. Dine ressurser og muligheter i arbeidslivet styrkes, der målet er varig arbeidsdeltakelse for deg.

Vi setter dine mål først

Oppfølgingen foregår i hovedsak på egen arbeidsplass eller hos en annen ordinær bedrift. Her jobber du ut fra dine egne mål om arbeidsdeltakelse. Oppfølgingshyppighet, aktiviteter og progresjon planlegges i samarbeid med din faste jobbkonsulent og utfra bestillingen fra NAV.

Hovedinnhold i oppfølgingstiltaket er:

  • Veiledning og oppfølging tilpasset ditt mål og behov – tilbakemelding og evaluering
  • Karriereveiledning – bevissthet om egen kompetanse opp mot muligheter på arbeidsmarkedet
  • Jobbsøk og jobbformidling
  • Bistand til dialog med arbeidsgiver og tilrettelegging på arbeidsplass
  • Arbeidsutprøving med mål om kompetanseheving, nettverksbygging og arbeidserfaring
  • Systematisk jobbing mot å skaffe og/eller beholde ordinært arbeid

Som aktiv deltaker utforsker du dine egne muligheter og tar egne valg.

Vår oppfølging skreddersys

Oppfølging kan vare i inntil 6 mnd. Tiltaket kan forlenges med ytterligere 6 måneder, og ved særlige behov kan tiltaket vare i inntil 3 år. Antall oppfølgingstimer tilpasses ditt behov og gjennomføres i henhold til avtale med NAV.

Vi er der når du trenger oss

Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.