Digitalt oppfølgingstiltak

Kom raskt tilbake til arbeidslivet

Digitalt oppfølgingstiltak er et heldigitalt kurs som skal hjelpe jobbsøkere med å komme raskt tilbake til arbeidslivet.

Hvem

Dette tiltaket er for arbeidssøkere som ved hjelp av målrettet karriereveiledning er klare til å starte til å starte i ny jobb. Deltakerne må ha egen datamaskin og internettilgang for å nyttiggjøre seg av kurset.

Hva

Deltakerne skal tilegne seg de jobbsøkerferdigheter som trengs for å komme raskt i ny jobb.

Varighet

Kurset værer i inntill 8 uker. Med inntak hver mandag og høy deltakerkapasitet, er målet at det skal gå kort tid fra deltaker søkes inn til faktisk oppstart.

Vi tilbyr

• Individuell karriereveiledning med fast karriereveileder, primært gjennom videosamtaler.
• Temaundervisning via gruppewebinarer i Microsoft Teams
• Deltakersamarbeid i ressursgrupper
• Digital deltakerportal med individuelt tilpasset timeplan og oppgaveliste
• E-læringsmoduler som kan gjøres individuelt eller i ressursgruppe

Har du spørsmål om Digitalt oppfølgingskurs?

Ta kontakt med Avdelingsleder Jørn Berge på:
Epost: jorn.berge@falck.com
Mobil: +47 93 60 55 04