Arbeidsrettet rehabilitering

Varig deltakelse i arbeidslivet

Vårt store nettverk av samarbeidspartnere i arbeidslivet gir måloppnåelse. Våre veiledere kjenner arbeidsmarkedet godt og de jobber daglig med å finne egnede arbeidsoppgaver og arbeidsmuligheter.

Vi hjelper deg med nedsatt arbeidsevne

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er en tjeneste for deg som er sykmeldt og/eller har fått din arbeidsevne nedsatt og ikke kan beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.

Styrking av din mestringsevne er vårt mål

Målet med arbeidsrettet rehabilitering er å kunne styrke din mestringsevne i hverdagen og arbeidslivet. Muligheten for varig deltakelse i arbeidslivet vil være hovedmålet.

Vi vil se på faktorer som:
• Hva hindrer deg fra å komme i jobb?
• Har du noen sosiale utfordringer? Evt. helseproblemer?

Endring og utvikling for deg

Arbeidsrettet rehabilitering er individuelt tilpasset og deles inn i tre faser; kartlegging, endrings- og utviklingsfase. Arbeidsrettet rehabilitering er basert på individuelle og gruppebaserte aktiviteter. Du vil få tett oppfølging av en av våre dedikerte jobbkonsulenter. Veilederen både koordinerer tilbudet, og har dialogen med veiledere i NAV og øvrige samarbeidspartnere. Alle aktiviteter er knyttet opp mot deltakelse i ordinært arbeidsliv.

Vårt avklaringstiltak skreddersys

Arbeidsrettet rehabilitering går primært over fire uker, med inntil 30 timer per uke men kan utvides til tolv uker ved behov.

Vi er der når du trenger oss

Ta kontakt med NAV kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.