Henvisning

Arbeidsrettet behandling

Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk.

Henvisning kan også sendes med ordinær post til:

Helse Stavanger HF
Psykisk helsevern voksne, Sola DPS
Postboks 8100
4068 Stavanger

Henvisningen skal inneholde informasjon om:

  • Aktuell problemstilling
  • Arbeidsforhold
  • Sykemeldingsstatus
  • Eventuelt tidligere utrening / behandling

Husk, henvisningen må merkes "Falck, Helse og Arbeid".