Personvernregler

Personvernerklæring for besøkende på nettstedet

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Falck Norge A/S Og Falck Helseformidling AS (heretter kalt «Falck», «vi» eller «oss») behandler og beskytter dine personopplysninger.

Når du besøker og navigerer på www.falckhelse.no, behandler vi personopplysninger om deg.

Typer informasjon og formål

Vi samler inn og behandler følgende typer personopplysninger:

 • ​IP-adresse, operativsystem, språkinnstillinger, type nettleser, type utstyr, MAC-nummer (avhengig av utstyr) osv.
 • Din navigasjon på nettstedet og umiddelbart før og etter ditt besøk på www.falckhelse.no. Tidspunkt og varighet for besøk på nettsider og undersider osv.
 • Interesser og preferanser

Falck samler inn denne informasjonen ved hjelp av informasjonskapsler på www.falckhelse.no. Du kan lese om dette i vår cookies | Falck Helse

Vi samler inn og behandler opplysningene for følgende formål:

 • ​Hente webområdet fra serveren slik at nettstedet kan vises i nettleseren din
 • Optimalisere nettstedet og brukeropplevelsen din
 • Utarbeide statistikk om din og andres bruk av nettstedet
 • Utarbeide statistikk og analyser med det formål å forbedre produkter, tjenester og teknologier
 • Markedsføringsformål, inkludert profilering og atferds-baserte markedsføringsinitiativer, for å gjøre vår produktinformasjon og våre tilbud så relevante for deg som mulig
 • Overholde gjeldende lovgivning (f.eks. EUs personvernforordning (GDPR) og reglene for e-personvern), inkludert
  • Dokumentasjonskrav
  • ​Overholdelse av grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandling (f.eks. innhente samtykke)
  • Implementering og vedlikehold av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak
  • Undersøkelse av mistenkte eller kjente sikkerhetsbrudd og rapportering til datasubjekter og myndigheter
  • Behandling av forespørsler og klager fra datasubjekter og tredjeparter
  • Håndtering av inspeksjoner og forespørsler fra tilsynsmyndigheter
  • Håndtering av tvister med datasubjekter og tredjeparter
  • Statistikk angående bruk av nettstedet

Kilder

Vi samler inn informasjon om din atferd ved hjelp av informasjonskapsler på nettstedet. Du kan lese mer om dette i vår cookies | Falck Helse. Informasjon kan også hentes direkte fra deg via skjemaer på nettsiden.

Vi lagrer og behandler dataene du deler med oss når du kontakter oss, enten via kanalene som er tilgjengelige på våre nettsider, som telefonnumre eller e-postadresser, eller gjennom skjemaer, for eksempel i vår selvbetjeningsportal. Disse dataene vil være ditt navn, kontaktinformasjon og andre data, du velger å dele med oss. Vi lagrer og behandler den angitte informasjonen for å håndtere din spesifikke forespørsel på en tilfredsstillende måte. For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt oss på hr.norge@falck.com.

Juridisk grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger

Det juridiske grunnlaget for innsamling av dine personopplysninger til ovenstående formål ved hjelp av informasjonskapsler, inkludert profileringsformål, er ditt samtykke GDPR: artikkel 6 (1) (a), juridiske forpliktelser artikkel 6 (1) (c) og legitim interesse 6 (1) (f), kontrakt artikkel 6 (1) (b).

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke, men dette vil ikke påvirke noen behandling eller avgivelse før tilbaketrekkingen av samtykket, dvs. at tilbaketrekkingen av samtykket ditt kun vil gjelde for fremtiden. Dette kan gjøres via vår cookie politikk – se link cookies | Falck Helse.

Deling av dine personopplysninger

Personopplysninger vil sendes inn og deles med følgende mottakere som beskrevet i samtykket til informasjonskapsler og i vår policy for informasjonskapsler:

 • ​Digitale mediepartnere
 • Partnere i kreative og digitale byråer

Overføring av personopplysninger til mottakere i land utenfor EU/EØS

Vi overfører opplysningene dine til mottakere i land utenfor EU/EØS, ettersom vi bruker en ekstern leverandør til å hoste/lagre de ovennevnte personopplysningene. Grunnlaget for den internasjonale overføringen er EUs «Standard Contractual Clauses» for overføringer fra behandlingsansvarlige til databehandlere i land uten adekvat grad av beskyttelse utenfor EU/EØS. Standardavtalen er tilgjengelig på ulike språk via denne https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

Innhenting på frivillig eller obligatorisk basis

Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Dersom du ikke ønsker å oppgi informasjon kan det hende at du ikke får tilgang til nettstedet eller ikke kan bruke visse funksjoner på nettstedet.

Oppbevaringsperiode

 1. Personopplysninger som behandles som ledd i juridisk dokumentasjon, så som dokumentasjon av håndtering av rettighetsanmodninger fra deg, oppbevaring av data i forbindelse med pågående eller potensielle rettslige tvister, undersøkelse av et formodet eller identifisert databrudd m.m.

Dine rettigheter

I henhold til begrensningene som følger av lovgivningen, omfatter rettighetene dine følgende: rett til tilgang til personopplysningene dine, rett til korrigering av feilinformasjon, rett til sletting av informasjon, rett til begrensning av behandling, rett til dataportabilitet og rett til å protestere mot behandling av personopplysninger, inkludert automatisert individuell beslutningstaking.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet

Kontakt

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger eller dine personvernrettigheter, kan du kontakte vår personvernansvarlige på hr.norge@falck.com eller Falck sitt personvernombud på dpo@falck.com.

Falck Helseformidling AS og Falck Helse A/S
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo
Norge
 
Tlf.: + +47 974 09 910
CVR: 989 930 427
Dato: 30. August 2022