Forretningsområder

Du kan alltid stole på oss

Vi har gjort det til vårt ansvar å være der for mennesker som trenger oss. Og vi handler raskt, med trygghet og utholdenhet. Hver gang.

Healthcare DK Physio 15 - Web_16_9

Helsetjenester

Falck er den største leverandøren av bedriftshelsetjenester i Skandinavia. Tjenestene omfatter rådgivning, besøk og veiledning – samt fysiologiske og psykologiske behandlinger.

Les mer

Friendly mentor explaining task smiling young female employee, teacher helping, consulting student, colleagues working together at same task, brainstorm, discussing ideas, online project

Karrieretjenester

Ved å mobilisere kraften til mennesker leverer vi
bærekraftige arbeidsmarkedstiltak og karrieretjenester for å skape arbeidsdeltakelse som er helsefremmende og skaper tilhørighet.

 

Les mer

Ambulance_Sweden_2020 05 - Web_16_9

Ambulanse

Falck er en global leder innen ambulansetjenester og pasienttransport. Vi betjener lokalsamfunnene i 15 land og drifter mer enn 4000 ambulanser og pasienttransportkjøretøyer. I tillegg til våre akutt- og pasienttransporttjenester bidrar vi aktivt til utviklingen av prehospitale tjenester i samarbeid med våre partnere.

Kundene våre omfatter offentlige etater, forsikringsselskaper, sykehus og privatpersoner.

Les mer

Industrial Fire Services 43 - Web_16_9

Brann og redning

Falck er ledende innen industrielle brann- og redningstjenester i høyrisikoanlegg og kritisk infrastruktur. Hovedvirksomheten er i Spania, Storbritannia, Nederland og Tyskland.

I Danmark tilbyr Falck også kommunale brann- og redningstjenester.

Les mer

Healthcare Grupo Emi Latam 05 - Web_16_9

Lokale helsetjenester

I Latin-Amerika tilbyr Falck helsetjenester (doctors on call) til individuelle abonnenter, forsikringstakere og bedrifter. Størstedelen av virksomheten bygger på en abonnementsportefølje i bedrift-til-forbruker-segmentet i Colombia.

Les mer

Utforsk videre