Bli en del av vårt team

Lyst å jobbe i Falck?

Vi ønsker alltid å ha de beste medarbeiderne! Som global aktør er vi opptatt av at våre medarbeidere også skal ha de beste arbeidsforholdene. Å være en del av vårt team skal gi de beste forutsetninger for å skape bedre helse i norsk arbeidsliv. For våre medarbeidere, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

Er du en engasjert person med relevant bakgrunn som for eksempel  karriereveileder, velferdsviter, sosionom, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut eller annen relevant utdanning? Har du erfaring med arbeidsinkludering, veiledning i endringsprosesser, og trives med utadrettet og oppsøkende virksomhet mot arbeidsgivere? Ønsker du en jobb som gir mening, hvor du kan bidra til å støtte andre mennesker i utviklings- og endringsprosesser?
Ta kontakt!

Falck Helse består av fire virksomhetsområder; Bedriftshelsetjenester, Arbeidsinkluderings-tjenester, Spesialisthelsetjenester og Forsikringshelsetjenester. Vi er landsdekkende med hovedkontor sentralt i Oslo og er til sammen ca 850 ansatte.  

Vi bidrar aktivt til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Med vår kompetanse og kvalitet øker vi menneskers arbeidsevne og mestring, og vi forbedrer livskvalitet, helse og arbeidsmiljø. Vår drivkraft er å få kunder, deltakere og pasienter til å lykkes.

Som en ledende leverandør av tjenester innen arbeid og helse, bidrar vi allerede til et mer bærekraftig samfunn gjennom vårt daglige virke. Samtidig er det rom for utvikling og forbedring. I 2020 utarbeidet vi derfor vår bærekraftstrategi, tuftet på FNs bærekraftsmål. Vi har dermed et solid grunnlag for å jobbe målrettet med videreutvikling av våre virksomhetsområder – i bærekraftig retning.

755

Ansatte i vår virksomhet.

92

kontorer over hele landet.

34 500

Konsultasjoner leverer vår virksomhet per år.