Close

Personvern

Personvern for kunder hos Falck Redning AS, mottagere av elektronisk post og brukere av www.falck.no.​
​​
Denne teksten vedrørende personvern forklarer, hvordan Falck Redning AS (heretter «Falck», «vi» eller «oss») behandler og sikrer dine personopplysninger. 

Falck behandler personopplysninger om deg, når du er kunde hos oss, mottaker av vårt nyhetsbrev og annen elektronisk kommunikasjon og/eller bruker hjemmesiden på www.falck.no​

Hvis du kun besøker hjemmesiden, kan du lese pkt. 1 og 4 nedenfor
Hvis du er kunde hos Falck, foretar kjøp på hjemmesiden eller avbryter et kjøp uten å bli kunde eller benytter selvbetjeningsløsningen, kan du lese pkt. 1, 2 og 4 nedenfor
Hvis du melder deg på et nyhetsbrev, annen elektronisk post eller fyller ut et kontaktformular på hjemmesiden, kan du lese pkt. 1, 3 og 4 nedenfor.

1. Alminnelige besøkende på hjemmesiden www.falck.no

Når du besøker og klikker rundt på www.falck.no behandler vi en rekke personopplysninger. 

Typer av opplysninger og formål 
Vi samler inn og behandler følgende typer personopplysninger: 
 • IP-adresse, operativsystem, språkinnstilling, browsertype, utstyrstype, MAC-nummer (avhengig av utstyr) etc. 
 • Navigasjonen på hjemmesiden og umiddelbart før og etter besøket på falck.no. Tidspunkt for og varighet av besøk på sider og undersider etc. 
 • Interesser og preferanser. 
Falck samler inn disse opplysninger via cookies på www.falck.no. Dette kan du lese mer om i lenken Informasjon om bruk av informasjonskapsler/cookies

Ved kjøp av medlemskap på falck.no vil informasjonen kunden selv fyller ut, kundeopplysninger samt opplysninger om kjøretøy, bli lagret. 

De formål hvor vi samler inn og behandler opplysningene er: 
 • ​Å hente hjemmesiden fra serveren, så hjemmesiden kan vises i din browser. 
 • Å optimere siden og gi deg den best mulig brukeropplevelsen 
 • Å utarbeide statistikk over din og andres bruk av hjemmesiden 
 • Å utarbeide statistikk og analyse med henblikk på forbedring av produkter, tjenester og teknologier. 
 • Markedsføringsformål, herunder profilering og atferdsbasert markedsføringstiltak, slik at produktinformasjon og tilbud blir mest mulig skreddersydd. 
 • Å opprette deg som bilmedlem 
 • Å overholde gjeldende lovgivning (f.eks. GDPR og e-personvernregler), f.eks. 
  • Dokumentasjonsplikt 
  • Overholdelse av basale prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk grunnlag for behandlingen (f.eks. innhentelse av samtykke) 
  • Iverksettelse og vedlikeholdelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 
  • Undersøkelse av mistanke eller viten om sikkerhetsbrudd og rapportering til f.eks. myndigheter 
  • Håndtering av forespørsler og klager fra registrerede og tredjepart 
  • Håndtering av inspeksjoner og forespørsler fra tilsynsmyndigheter 
  • Håndtering av tvister med registrerede og tredjepart 
  • Statistiske uttalelser angående bruken av hjemmesiden
Kilder
Opplysningene om din adferd samles inn ved bruk av cookies på hjemmesiden. Les mer i vår Informasjon om bruk av informasjonskapsler/cookies. Opplysninger kan også bli samlet inn fra deg direkte, fra våre it-systemer, fra våre konsernselskaper eller via tredjepart. 

Det juridiske grunnlag for innsamling og behandling av personopplysningene
Det juridiske grunnlag for vår innsamling av dine personopplysninger ved bruk av cookies, herunder bruk for profilering, er ditt samtykke, jf. § 3 i «cookie-bekjentgjørelsen». 

Personopplysningene kan bli behandlet til andre formål og på bakgrunn av andre juridiske grunnlag, herunder dokumentasjon av overholdelse av lovgivning, jf. GDPR art. 6, stk. 1, punkt c, og forfølgelse av rettskrav, jf. Falcks legitime interesser i å kunne ivareta sine juridiske interesser, jf. GDPR art. 6, (1), punkt f. 

Du har rett til å tilbakekalle et samtykke, dog uten at det påvirker den behandling eller videregivelse, som har funnet sted forut for tilbakekallelsen. Dvs. Tilbakekallelsen har kun fremadrettet virkning. 

Overførsel av personopplysninger til databehandlere 
Personopplysninger blir gitt videre og delt med følgende mottagere, som beskrevet i samtykket til bruk av cookies:
 • Digitale mediapartnere 
 • Kreative og digitale byråpartnere
​Om innsamlingen er frivillig eller obligatorisk 
Det er frivillig å oppgi personopplysninger. Konsekvensene av å ikke oppgi opplysningene er at du ikke kan benytte visse egenskaper på siden, etc.   


2. Kunder hos Falck Redning AS

Når du kjøper noe hos oss f.eks. i vår webshop, i telefonen eller i en annen kanal og logger inn på «Mitt Falck» (selvbetjening), behandler Falck disse personopplysninger (i tillegg til pkt. 1 ovenfor):

Typer av opplysninger og formål
Vi samler inn og behandler følgende typer personopplysninger om deg: 
 • ​Identifikasjonsopplysninger: Navn, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer 
 • Kjønn 
 • Fødselsdato 
 • Ovenstående person på husstandsmedlemmer ved abonnement/ produkt med husstandsdekning 
 • Ev. firmanavn, stilling 
 • Registreringsnummer, årsmodell, merke og lignende på motorkjøretøy 
 • Betalingsopplysninger
 • Falck kundenummer og opplysninger om kjøp: abonnementer (Falck Bil – og Hjem-medlemskap) 
 • Din anvendelse av Falcks hjemmeside: Tidspunkt for besøk, besøkte undersider og foretatte kjøp 
 • Trekk på abonnement

De formål, som vi samler inn og behandler opplysningene til er: 
 • Å inngå og oppfylle abonnements avtale, serviceavtale, kjøpsavtale eller annen avtale med deg.
 • Yte kundeservice og support i forbindelse med kjøp og abonnement samt øvrige henvendelser herunder kundetilfredshetsundersøkelser.
 • Å identifisere deg, hvis der foreligger en tvist om et kjøp samt oppfølging Markedsføring: De opplysninger, som innsamles om deg, kan brukes til markedsføringsformål, herunder profilering og markedsføring ved direkte henvendelse til deg 
 • Fødselsdato for å bekrefte at betalingsinformasjon er korrekt, når du skal betale gjennom betalingsservice 
 • ​Overholdelse av gjeldene lovgivning (f.eks.GDPR).
  • Dokumentasjon av faktiske og juridiske forhold 
  • Overholdelse av basale prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen 
  • Iverksettelse og vedlikeholdelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 
  • Undersøkelse av mistanke eller viten om sikkerhetsbrudd og rapportering til individer og myndigheter 
  • Håndtering av forespørsler og klager fra registrerede og andre 
  • Håndtering av inspeksjoner og henvendelser fra tilsynsmyndigheter 
  • Håndtering av tvister med registrerede og tredjepart 
  • Statistiske uttalelser vedrørende bruk av hjemmesiden og våre produkter.
Kilder
Personopplysningene samles inn fra deg, når du foretar et kjøp eller oppdateringer i Falcks selvbetjeningsløsning. Opplysninger om ditt bruk av medlemskap og ytelser registreres i noen tilfeller av våre medarbeidere, f. eks. når det utføres veihjelp eller generell kundeservice. Videre kan det også bli samlet inn opplysninger fra andre kilder, som er offentlig tilgjengelige f.eks. sosiale medier, telefonregisteret og geo-demografiske klassifikasjoner.​

Det juridiske grunnlag for innsamling og behandling av personopplysningene 
Det juridiske grunnlag for vår innsamling og behandling av dine identifikasjonsopplysninger, ditt Falck kundenummer, registreringsnummer og andre relaterte opplysninger vedr. ditt kjøretøy (avhengig av produkt), betalingsopplysninger, opplysninger om dine kjøp og trekk på abonnement og kontakthistorikk er følgende:
 • ​Behandling er nødvendig av hensyn til inngåelse og oppfyllelse av en abonnementsavtale, serviceavtale, kjøpsavtale eller annen avtale med deg, jf. GDPR art. 6, (1), punkt b. ​
Det juridiske grunnlag for vår innsamling og behandling av ditt fødselsnummer er følgende: 
 • Ditt samtykke til behandlingen, jf. GDPR artikkel 7. 
Du har rett til å tilbakekalle et samtykke, dog uten at det påvirker den behandling eller videregivelse, som har funnet sted forut for tilbakekallelsen. Dvs. tilbakekallelsen har kun fremadrettet virkning. 

Det juridiske grunnlag for vår innsamling av din anvendelse av hjemmesiden, berikelse av dine data og innsamling og behandling av informasjon om kundetilfredshet samt opptak av salgssamtaler er følgende: 
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. GDPR art. 6(1), punkt f. 
 • De legitime interesser, vi forfølger, ved berikelse av dine personopplysninger er å kunne identifisere deg i relasjon til kjøp f.eks. ved en tvist om et kjøp. 
 • De legitime interesser, vi forfølger ved berikelse av dine data er å målrette vår markedsføring basert på profilering, jf. GDPR art. 6 (1), punkt f. 
 • De legitime interesser, vi forfølger, ved å utføre kundetilfredshetsundersøkelser er å forbedre våre produkter og tjenester, foreta oppfølgning og dermed sikre den totale kundeopplevelsen 
 • De legitime interesser, vi forfølger ved opptak av kundeservice- og salgssamtaler er å forbedre vår kundehåndtering og opplæring av medarbeidere og dermed sikre den totale kundeopplevelsen 
 • De legitime interesser i å forfølge juridiske krav, jf. Falcks legitime interesser i å sikre sin rettslige stilling, ref. GDPR art. 6(1) punkt f) 
Personopplysningene kan bli behandlet til dokumentasjon av overholdelse av lovgivning, jf. GDPR art. 6(1), punkt c. 

Du har rett til å tilbakekalle et samtykke, uten at det påvirker den behandling eller videregivelse, som har funnet sted forut for tilbakekallelsen. Dvs. tilbakekallelsen har kun fremadrettet virkning. 

Frivillighet 
Når vi samler inn personopplysninger direkte fra deg til bruk for inngåelse av medlemskap, serviceavtale, kjøpsavtale eller annen avtale, er det fordi det er nødvendig for at Falck kan inngå disse avtaler med deg. Du er ikke forpliktet til å gi personopplysninger til oss. Konsekvensene av ikke å gi oss personopplysningene, vil være at vi ikke kan inngå og oppfylle avtalene. 

Videregivelse av dine personopplysninger 
Personopplysninger vil - basert på det juridiske grunnlag, som er nevnt ovenfor - bli gitt videre og delt med følgende mottakere: 
 • ​Samarbeidspartnere, f.eks. håndverkere (Falck Hjem), franchise stasjoner (Falck Hjem + Bil-medlemskap), eventuelt 3. parts leverandører som yter service/tjenester i forbindelse med våre assistanser.

3. Påmelding til elektronisk post eller utfylt formular 

Når du melder deg på mottakelse av elektronisk post fra Falck eller fyller ut et formular f.eks. et kontaktformular, behandler Falck disse personopplysninger (i tillegg til pkt. 1 og ev. 2 ovenfor): 

Typer av opplysninger og formål
Vi samler inn og behandler følgende typer personopplysninger om deg:
 • Identifikasjonsopplysninger: Navn, eventuelt firmanavn, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse. 
 • E-mail-logning: Antall klikk, antall åpninger, anvendt lesetid, returnering av nyhetsbrev (bounches), 
 • Tilbaketrekning av samtykke. 
De formål, som vi samler inn og behandler opplysningene til er: 
 • Markedsføringsmessige formål, herunder å målrette vår kommunikasjon med deg på bakgrunn av dine interesseområder samt din adferd (digital adferd på vår hjemmeside og nyhetsbrev samt ev. kjøpshistorikk) for å kontakte deg og sende relevant markedsføring. 
 • Overholdelse av gjeldende lovgivning (f.eks. GDPR, markedsføringslovgivningen, e-privacy lovgivning), f.eks.
  • Dokumentasjon av faktiske og juridiske forhold 
  • Overholdelse av basale prinsipper for behandling av personopplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iverksettelse og vedlikeholdelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 
  • Undersøkelse av mistanke eller viten om sikkerhetsbrudd og rapportering til individer og myndigheter
  • Håndtering av forespørsler og klager fra registrerede og andre 
  • Håndtering av inspeksjoner og forespørsler fra tilsynsmyndigheter
  • Håndtering av tvister med registrerede og tredjepart
  • Statistisk uttalelser vedrørende bruk av direkte markedsføring 
Kilder
Personopplysningene samles inn fra deg, når du foretar oppdateringer i Falcks selvbetjeningsløsning eller via tracking i e-mails og på Falcks hjemmeside. 
Fra andre kilder, som er offentlig tilgjengelige f.eks. telefonregister og geo-demografiske klassifikasjoner. 

Det juridiske grunnlag for innsamling og behandling av personopplysningene
Det juridiske grunnlag for vår innsamling og behandling av personopplysninger er; 
 • Når du har gitt samtykke til å motta direkte markedsføring etter Markedsføringsloven, er Falcks juridiske grunnlag legitime interesser i å kunne sende deg den direkte markedsføring, du har gitt et markedsføringssamtykke til jf. GDPR art. 6, (1), punkt f. 
 • De legitime interesser, vi forfølger ved berikelse av dine data er å spisse vår markedsføring basert på profilering, jf. GDPR art. 6(1), punkt f. 
 • Den legitime interessen i å forfølge juridiske krav, jf. Falcks legitime interesser i å oppfylle sine juridiske interesser, jf. GDPR art. 6(1), punkt f. 
Det juridiske grunnlag for vår innsamling av dine personopplysninger ved bruk av cookies og annen tracking i f.eks. e-mails, er ditt samtykke, jf. § 3 i «cookie-bekjentgjørelsen​». 

Personopplysningene kan bli behandlet til dokumentasjon av overholdelse av lovgivning, jf. GDPR art. 6 (1), punkt c. 

Du har rett til å tilbakekalle et samtykke, dog uten at det påvirker den behandling eller videregivelse, som har funnet sted forut for tilbakekallelsen. Dvs. Tilbakekallelsen har kun fremadrettet virkning. 

Frivillighet
Når vi samler inn personopplysninger direkte fra deg til bruk for å sende nyhetsbrev, er det frivillig, om du vil oppgi opplysningene. Hvis du velger å ikke utgi opplysningene, kan vi ikke sende nyhetsbrev til deg. Hvis du ikke fyller ut et kontaktformular, kan vi ikke kontakte deg.   


4. Lydopptak

Vi informerer om at samtalene tas opp til dokumentasjonsformål. Hvis du ønsker å lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller har spørsmål vedr. dine rettigheter, kan du lese mer om dette i punktet under, «Felles for alle punkter». ​


5. Felles for alle punkter 

Overførsel av personopplysninger til mottagelse i land utenfor EU/EØS
Vi overfører dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, da vi bruker eksterne leverandører til å behandle og oppbevare visse av de ovenfor anførte personopplysninger.
Det juridiske grunnlag for overførselen er EU’s «Standard Contractual Clauses» for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre land utenfor EU/EØS. Standardavtalen er tilgjengelig på forskjellige språk:


Oppbevaringsperiode
Vi oppbevarer dine personopplysninger, så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle de ovenfor anførte formål og eventuelle senere, lovlige formål. Vi oppbevarer dessuten personopplysninger, så lenge det er nødvendig for vår dokumentasjon av overholdelse av strafferettslig sanksjonert lovgivning ut fra foreldelsesreglene. Vi oppbevarer også opplysningene, så lenge vi har brukt for å kunne forsvare oss mot sivilrettslige krav eller gjøre sådanne gjeldene, herunder ut fra reglene om foreldelse. Hvis det gjøres et krav gjeldende, oppbevarer vi dog opplysningene i lengre tid av hensyn til å oppfylle kravet.  Til bruk for øvrige formål, herunder lovpliktig dokumentasjon og iverksettelse av sikkerhetstiltakene oppbevares personopplysningene, så lenge de er pålagt ut fra lovhjemlede foreldelsesregler for å pålegge straff. 

Dine rettigheter 
Du har – med lovens begrensninger – blant annet rett til innsyn i personopplysninger, rett til å få endret ukorrekte opplysninger, rett til å få slettet opplysninger, rett til å få begrenset opplysninger, rett til dataportabilitet og rett til å gjøre innsigelse mot behandlingen av personopplysningene, herunder ift. automatisert, individuell beslutningstagning.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Rett til innsyn 
Du har rett til – av grunner knyttet til din spesielle situasjon –å gjøre innsigelse mot behandling av personopplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som nevnt ovenfor. Falck må deretter ikke lengre behandle personopplysningene, medmindre Falck påviser legitime grunner for behandlingen, som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er nødvendig for å opprette, håndheve eller forsvare juridiske krav.  

Kontakt
Hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger eller dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på kundeservice@falck.no eller til vår databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Falck Redning AS
Org.nr: 886768052
Maridalsveien 300
Postboks 4900 Nydalen
NO-0423 Oslo
Dato: 14.02.2019​
​​​​​​​​​

+ Kundeservice kl. 08.00 - 16.00

+ Angrerett i 14 dager (privatkunder)

+ Sikker kredittkortbetaling

+ Fakturabetaling

 

Falck Bil

Falck Hjem

Falck Bil Bedrift

Falck Bil Taxi

Falck Tungbil

Assistansesenter: 987 02222​

Kundeservice: 02222 

 

​​​

Vi og våre samarbeidspartnere benytter cookies for å forbedre brukervennligheten på vår side, samt for å forbedre og tilpasse markedsføringen vår. Les mer om cookies. Si nei til cookies.