Finn din bransje

Varehandel og tjenesteyting

Arbeidsmiljøutfordringer og tjenester knyttet til varehandel og tjenesteyting

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene:

 • Arbeidsskade
 • Stående arbeid
 • Smerter i beina
 • Hender over skulderhøyde
 • Kjemikalier
 • Støy
 • Støv
 • Vibrasjoner
 • Hudplager
 • Nedsatt hørsel
§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Falck Helses tjenester

 • Helseundersøkelse
 • Ergonomikartlegging/arbeidsplassvurdering (individ/gruppe)
 • Ergonomi og hjelpemidler for en enklere og mer funksjonell hverdag (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Kartlegging, måling og risikovurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Vibrasjoner (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Støy (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Kjemikalier (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • En frisk kropp med en aktiv hverdag: Motivere til økt hverdagsaktivitet og gi kunnskap om hvilke gunstige effekter fysisk aktivitet har på kroppen (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Oppfølging hos fysioterapeut/kiropraktor (kartlegging, råd og veiledning)
 • Treningstimer
 • Energipauser/aktive pauser