Finn din bransje

Undervisning

Arbeidsmiljøutfordringer og tjenester knyttet til undervisning

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene:

 • Sykefravær
 • Høye emosjonelle krav
 • Jobbkrav forstyrrer privatlivet
 • Innsats-belønning ubalanse
 • Vold og trusler om vold
 • Stående arbeid
 • Hodepine
 • Mobbing
 • Psykisk utmattet
§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Falck Helses tjenester

 • Bistand til kartlegging, risikovurdering og etablering av tiltak  
 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Gravidoppfølging – trepartsamtaler med bedriftsjordmor
 • Emosjonelle krav (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Oppfølging hos psykolog (kartlegging, råd og veiledning)
 • Stressmestring: Forebygge helseplager og fravær som resultat av stress, bevisstgjøring og økt kunnskap om stress og stressmestring, lære enkle teknikker for forebygging og mestring av stress (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Treningstimer (blant annet yoga)
 • Energipauser/aktive pauser