Finn din bransje

Overnatting og servering

Arbeidsmiljøutfordringer og tjenester knyttet til overnatting og servering

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene:

 • Nattarbeid
 • Hender over skulderhøyde
 • Mobbing
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Hudplager
 • Vann på huden
 • Høye krav – lav kontroll
 • Jobbusikkerhet
 • Stående arbeid
 • Arbeidsrelatert smerter i beina
 • Nedsatt hørsel
§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Falck Helses tjenester

 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Helseundersøkelse
 • Ergonomikartlegging / arbeidsplassvurdering (individ/gruppe)
 • Ergonomi og hjelpemidler for en enklere og mer funksjonell hverdag (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Kartlegging, måling og risikovurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Nattarbeid (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Kjemikalier (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Mobbing eller uønsket seksuell oppmerksomhet (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Emosjonelle krav (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Kosthold og turnus-/nattarbeid (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Hjernevask – God søvnhelse: Økt kunnskap og mestringsstrategier for å oppnå gode søvnvaner og god søvnkvalitet (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Oppfølging hos fysioterapeut/kiropraktor (kartlegging, råd og veiledning)
 • Kantineveiledning
 • Treningstimer
 • Energipauser/aktive pauser