Finn din bransje

Logistikk og transport

Arbeidsmiljøutfordringer og tjenester knyttet til logistikk og transport

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene: 

 • Nattarbeid
 • Innånding av støv/røyk/eksos
 • Vibrasjoner
 • Støy
 • Tungt og ensidige arbeid / ubekvemme arbeidsstillinger og tunge løft
 • Lange arbeidsuker
 • Opplevd skaderisiko
 • Gjentagende hånd/armbevegelser
 • Arbeidsrelatert skulder- og nakkesmerter
 • Hodepine
 • Dårlige faglige utviklingsmuligheter
 • Mobbing
 • Vold eller trusler om vold
 • Konflikter (med kunder)
§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Falck Helses tjenester

 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Helseundersøkelse
 • Helseattester for jernbane - og togpersonell
 • Kartlegging, måling og risikovurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Ergonomikartlegging/arbeidsplassvurdering (individ/gruppe)
 • Ergonomi og hjelpemidler for en enklere og mer funksjonell hverdag (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Vibrasjon (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Psykososialt arbeidsmiljø (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Oppfølging av fysioterapeut (kartlegging, råd og veiledning)
 • Oppfølging hos psykolog (kartlegging, råd og veiledning)
 • Treningstimer
 • Energipauser/aktive pauser