Finn din bransje

Informasjon og kommunikasjon

Vi bistår bedrifter med arbeidsmiljøutfordringer og tjenester knyttet til informasjon og kommunikasjon.

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene:

 • Repetitive armbevegelser

 • Psykiske plager

 • Omorganisering/nedbemanning

 • Jobbusikkerhet

 • Jobbkrav forstyrrer privatliv

 • Lange arbeidsuker

 • Gjentagende hånd-/armbevegelser

 • Arbeidsrelaterte psykiske vansker

 • Søvnvansker

 • Arbeidsrelatert hodepine

 • Luftveisplager

§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Falck Helses tjenester

 • Ergonomikartlegging / arbeidsplassvurdering (individ/gruppe)
 • Ergonomi og hjelpemidler for en enklere og mer funksjonell hverdag (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Psykososiale faktorer og tiltak (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Omstilling og nedbemanning (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Influensavaksinering
 • Oppfølging hos psykolog (kartlegging, råd og veiledning)
 • Oppfølging hos fysioterapeut/kiropraktor (kartlegging, råd og veiledning)
 • Hjernevask – God søvnhelse: Økt kunnskap og mestringsstrategier for å oppnå gode søvnvaner og god søvnkvalitet (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Stressmestring: Forebygge helseplager og fravær som resultat av stress, bevisstgjøring og økt kunnskap om stress og stressmestring, lære enkle teknikker for forebygging og mestring av stress (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Treningstimer
 • Energipauser/aktive pauser