Finn din bransje

Industri

Arbeidsmiljøutfordringer og tjenester knyttet til industri

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene:

 • Sykefravær
 • Nattarbeid
 • Monotont arbeid
 • Støy
 • Vibrasjoner
 • Nedsatt hørsel
 • Hudkontakt med avfetnings-/løsemidler
 • Hudkontakt med rengjørings-/desinfeksjonsmidler
 • Innånding av kjemikalier, gass og damp
 • Innånding av støv, røyk og eksos
 • Nedbemanning
 • Søvnvansker
 • Ubekvemme løft
§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Falck Helses tjenester

 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Helseundersøkelse
 • Ergonomikartlegging/arbeidsplassvurdering (individ/gruppe)
 • Ergonomi og hjelpemidler for en enklere og mer funksjonell hverdag (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Nattarbeid (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Kartlegging, måling og risikovurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Omstilling og nedbemanning (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Biologiske faktorer (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Støy (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Vibrasjoner (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Oppfølging hos psykolog (kartlegging, råd og veiledning)
 • Oppfølging hos fysioterapeut/kiropraktor (kartlegging, råd og veiledning)
 • Hjernevask – God søvnhelse: Økt kunnskap og mestringsstrategier for å oppnå gode søvnvaner og god søvnkvalitet (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Kosthold og turnus-/nattarbeid (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Treningstimer
 • Energipauser/aktive pauser