Finn din bransje

Helse og sosialtjenesten

Arbeidsmiljøutfordringer og tjenester knyttet til helse og sosialtjenesten

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene:

 • Sykefravær
 • Vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Ubekvemme løft og arbeidsstillinger
 • Høye emosjonelle krav
 • Liten mulighet til å påvirke arbeidsoppgaver
 • Motstridene krav i arbeidet
 • Nattarbeid
 • Kontakt med biologisk materiale/rengjøring og desinfeksjonsmidler
 • Vått arbeid
 • Konflikter
 • Arbeidsrelaterte ryggplager
§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Falck Helses tjenester

 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Helseundersøkelse
 • Kartlegging, måling og risikovurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Gravidoppfølging – trepartsamtaler med bedriftsjordmor
 • Ergonomikartlegging/arbeidsplassvurdering (individ / gruppe)
 • Ergonomi og hjelpemidler for en enklere og mer funksjonell hverdag (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Mestring av høye emosjonelle krav (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Nattarbeid (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Opplæring smittevern (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Forflytningskunnskap (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Vold, trusler og uønsket seksuell oppmerksomhet (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Kjemikalier (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Oppfølging hos fysioterapeut/kiropraktor (kartlegging, råd og veiledning)
 • Oppfølging hos psykolog (kartlegging, råd og veiledning)
 • Kosthold og turnus-/nattarbeid (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Hjernevask – God søvnhelse: Økt kunnskap og mestringsstrategier for å oppnå gode søvnvaner og god søvnkvalitet (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Treningstimer
 • Energipauser/aktive pauser