Finn din bransje

Bygg og anlegg

Arbeidsmiljøutfordringer og tjenester knyttet til bygg og anlegg

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene:

 • Hudkontakt med løsemidler
 • Tunge løft
 • Hender over skulderhøyde
 • Vibrasjoner
 • Støy
 • Arbeid på huk og knær
 • Innånding av støv, røyk og eksos
 • Luftveisplager
 • Monotont arbeid
 • Lange arbeidsuker
§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Falck Helses tjenester

 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Helseundersøkelse
 • Kartlegging, måling og risikovurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Ergonomikartlegging/arbeidsplassvurdering (individ/gruppe)
 • Vibrasjon (foredrag/kurs/råd og veiledning
 • Optisk stråling (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Varmt arbeid (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Støy (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Manuelt arbeid (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Oppfølging hos fysioterapeut/kiropraktor (kartlegging, råd og veiledning)