Finn din bransje

Barnehage

Arbeidsmiljøutfordringer og tjenester knyttet til barnehageansatte

De vanligste arbeidsmiljøutfordringene:

 • Ubekvemme løft og arbeidsstillinger
 • Høye emosjonelle krav
 • Smitte/hygiene
 • Inneklima utfordringer
 • Støy
 • Konflikter
§ 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten – Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent bedriftshelsetjeneste til virksomheten når risikoforholdene i virksomheten tilsier det

Et utvalg av Falck Helses tjenester

 • Forebygging og oppfølging av sykefravær
 • Gravidoppfølging – trepartsamtaler med bedriftsjordmor
 • Risikovurdering
 • Ergonomikartlegging/arbeidsplassvurdering (individ/gruppe)
 • Ergonomi og hjelpemidler for en enklere og mer funksjonell hverdag (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Mestring av høye emosjonelle krav (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Støy og forebyggende tiltak (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Smittevern (foredrag/kurs/råd og veiledning)
 • Forebygging og håndtering av vold og trusler om vold (foredrag/kurs)
 • Psykososiale faktorer og tiltak (foredrag/kurs)
 • Oppfølging hos fysioterapeut/kiropraktor (kartlegging, råd og veiledning)
 • Oppfølging hos psykolog (kartlegging, råd og veiledning)
 • Kosthold for store og små (foredrag/kurs)
 • Treningstimer
 • Energipauser/aktive pauser for store og små