Sykefraværskalkulator

Finn ut hva dere kan spare på et lavere sykefravær

Falck Helse kan bistå med sykefraværs- og attføringsarbeidet, blant annet gjennom å foreta en funksjonsvurdering av den enkelte arbeidstaker med tanke på restarbeidsevne. Vårt mål er å skape overskudd for våre virksomheter.