Nyhet

Hva innebærer arbeidsmiljølovendringene fra 2024 for din bedrift?

Des. 06, 2023 14:50 ECT

Med det nye året kommer endringer i arbeidsmiljøloven. Vi i Falck gir deg et gratis webinar for å oppdatere deg om endringene i lovverket og hvordan din bedrift kan møte disse på en effektiv og profesjonell måte.

Webinaret vil dekke følgende tema:

  • Hvilke endringer tredde i kraft fra 1. januar 2024?
  • Hvordan gå frem for å velge verneombud (VO)?
  • Hvordan etablere arbeidsmiljøutvalg (AMU) i bedriften?

Få webinaret tilsendt her

Foredragsholder er vår fagsjef i Arbeidsmiljø, Roald Brekkhus

Formålet med verneombudsordningen er å fungere som et bindeledd mellom arbeidstakere og arbeidsgiver, og hjelpe arbeidsgiver i det forebyggende HMS-arbeidet. Verneombudet er en viktig del av arbeidstakernes rett til medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen. Gjennom verneombudet kan arbeidstakerne påvirke arbeidet for et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Hensikten med AMU er å arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten og følger nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet. AMU har oppgaver etter Arbeidsmiljøloven og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Meld deg på vårt webinar i dag og få nyttig kunnskap for å håndtere de nye kravene.
Vi ser frem til å se deg der!

Se oversikt over lovpålagte kurs

Meld deg på gratis webinar her

Jeg aksepterer at Falck Norge AS lagrer denne informasjonen for videre markedsføring

Systematisk HMS-arbeid

Les mer

Kurs og opplæring

Les mer
Fagfelt Helsetjenester