Bli en del av vårt team

Hos Falck får du en meningsfull hverdag

Ambulansebilde fra Spania

Bak skrivebordet eller ute på veien – med en karriere i Falck vil alle dine handlinger hjelpe oss til å være der når folk har behov for assistanse. Og karrieren din vil påvirke flere liv enn ditt eget.

I dette avsnittet

Med empati og handlekraft vil du lykkes

Hos Falck bygger du karrieren din med en global leverandør av akuttberedskap og helsetjenester. Du har mulighet til å utvikle deg, lære og bli forfremmet på tvers av posisjoner og markeder.

Profesjonelle kolleger som handler med omtanke

Med empati og profesjonalitet ivaretar vi mennesker i nød og stiller opp for hverandre, selskapet og samfunnet.

Kompetent og forberedt på å agere for et sunnere samfunn.

Vår suksess er bygd på høyt kvalifiserte og skolerte kolleger med en profesjonell innstilling som bidrar til at de kan prestere individuelt og i team, både i felten og på kontoret.