Arbeid som betyr noe

Bli en del av Falck du også og få en meningsfull hverdag med mulighet til å påvirke og gjøre en forskjell.

Vi er kvalifisert til og forberedt på å skape et sunnere samfunn. Uansett hvilke drømmer og ambisjoner du har, tilbyr Falck spennende karrieremuligheter med meningsfylte oppgaver samt muligheten til å virkelig gjøre en forskjell.

Vi er i gang med å styrke vår posisjon som en internasjonal markedsleder, og vi vil gjerne ha deg med på laget. I Falck vil du oppleve et bredt spekter av muligheter og profesjonelle, dedikerte kolleger, uavhengig av hvilken stilling du besitter eller type fagfelt. Uansett hvilken stilling du søker, vil du få muligheten til å utvikle dine personlige og profesjonelle ferdigheter og ta del i en rekke givende og meningsfulle oppgaver. Med empati og handlekraft vil du lykkes hos Falck. Vi ser etter mennesker med pågangsmot, kunnskap og empati for å styrke vårt viktige arbeid innen omsorg, assistanse og ikke minst, akuttberedskap. Karrieren din vil utvilsomt ha innvirkning på andre menneskers liv, siden vi redder, hjelper og tar oss av mennesker i nød. Derfor påvirker en karriere hos Falck flere liv enn ditt eget.

Som et globalt selskap har vi en enkel og sikker online-prosess for å håndtere jobbsøknader på tvers av alle våre lokasjoner over hele verden. Du kan kun søke online – og du kan være trygg på at søknaden din vil bli behandlet konfidensielt og upartisk. På denne siden vil vi gi deg en idé om hva du kan forvente, strukturen i rekrutteringsprosessen og noen tips om hvordan du lykkes.

Gå til ledige stillinger for å søke etter tilgjengelige stillinger og finne en jobb som er interessant og spennende for deg.

These photos can be used for internal presentations, external marketing materials such as posters, flyers, rollups and social media. License expires 1st of September 2025.

Hva du kan forvente

Vi ønsker å gi alle kandidater en god opplevelse og et godt inntrykk av Falck – de vi ansetter, men i like stor grad de som vi ikke ansetter. Vi behandler alle kandidater med respekt, og vi gir deg tilbakemelding om søknaden din i rett tid.

Under rekrutterings- og utvelgelsesprosessene benytter vi en kombinasjon av ulike evalueringstyper av søknadene, inkludert screeningspørsmål, intervjuer, evalueringsverktøyer og referansesjekker for å sikre en perfekt match mellom stillingen og kandidaten.

Ambulance_DK_2020 07 - Web_16_9

Mangfold

Falck ønsker å være en organisasjon som tiltrekker seg, utvikler og fremmer et mangfoldig spekter av talenter. Mangfoldet vektlegges gjennom hele rekrutterings- og utvelgelsesprosessen for å sikre likevektige team, samtidig som man selvsagt ansetter de best egnede kandidatene. De best egnede kandidatene er personer som man anser har den rette kompetansen for den ledige stillingen, den rette holdningen og atferden, og som viser et engasjement for å gi sitt bidrag til Falcks virksomhet og tilhørende strategier.

Rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosessen vil variere fra stilling til stiling og sted til sted, men skissen nedenfor vil gi deg en generell oppfatning av prosessen på tvers av våre lokasjoner og jobbfunksjoner:

1. Søknad

Når du har sendt søknaden din via rekrutteringssystemet vårt, vil du motta en automatisk e-postbekreftelse. Vi behandler alle innkommende søknader fortløpende, og vi tar sikte på å gi deg tilbakemelding så snart som mulig og senest tre uker etter søknadsfristen.

2. Screening

Søknaden din vil bli screenet av Hiring Manager og/eller et medlem av vårt rekrutteringsteam. Som en del av screeningprosessen kan vi i noen tilfeller gjennomføre et første telefonintervju for å få en bedre forståelse for din profil og motivasjon for å søke.

3. Intervju

Avhengig av stilling og sted, vil det kreves ett eller flere intervjuer.

Det første intervjuet vil vanligvis være et personlig intervju med ansatte fra HR-avdelingen og/eller ansvarlig leder for stillingen. Intervjuet vil foregå i Falck sine lokaler. I dette intervjuet ser man nærmere på dine erfaringer og ferdigheter, og det vil også gi deg en mulighet til å bli bedre kjent med Falck og forstå mer om stillingen.

Et potensielt andre intervju kan involvere talentrekruttering/HR og samtaler med toppledelsen. Disse intervjuene går mer i dybden og fokuserer mer på stillingsspesifikk kompetanse og atferd. 

4. Vurdering

For de fleste stillinger vil ulike typer evalueringer inkluderes i rekrutteringsprosessen. Dette kan omfatte atferdsmessige, kognitive og fysiske vurderinger, avhengig av stillingskravene.

5. Screening før ansettelse

Ulike screeninger og referansesjekker med tanke på ansettelseshistorikk og kriminelt rulleblad kan gjelde for ulike stillinger og steder, og du bør være forberedt på å avgi slik informasjon som en del av rekrutteringsprosessen.

6. Ansettelsestilbud

Hvis du kommer til denne delen av prosessen, vil vi gi deg et jobbtilbud – først muntlig og deretter mer formelt med et jobbtilbudsbrev med alle viktige detaljer og onboarding-informasjon. Kort tid etter vil du motta en lenke for å starte onboradingen før din første arbeidsdag hos Falck.