Tverrfaglig team for forsikringstjenester - Falck

Tverrfaglig team

Vårt tverrfaglige team består av sosionom, lege, fysioterapeut, psykolog og sykepleier.

Tverrfaglighet er en kjerneverdi i vår virksomhet. Vårt tverrfaglige team består av lege, psykolog, sykepleier, fysioterapeut og sosionom. Disse profesjonene utfyller hverandre og sørger for en helhetlig tilnærming til enhver problemstilling. Sammen med våre rådgivere drøfter teamet de helsemessige og psykososiale aspektene i den enkeltes unike situasjon. Vi legger vekt på å finne ut hvordan helseplagene oppleves og hvordan de påvirker funksjon i hverdagen og i arbeidslivet. Sammen sørger vi for at den ansatte får individuelt tilpassede helsefaglige råd, som kan hjelpe vedkommende til bedre livskvalitet og arbeidskapasitet.

Vi har som mål å hjelpe den ansatte med å finne frem til riktig behandling, utredning eller tiltak med kortest mulig ventetid i offentlig helsevesen. Dersom det er aktuelt, kan vi også være behjelpelig med å bestille behandling eller utredning via vårt landsdekkende behandlernettverk.