Personalbistand - Falck

Personalbistand

Personalbistand er et effektivt verktøy for å forbygge og redusere sykefravær.

Sykefravær kommer med en høy kostnad og er krevende å håndtere for både ledere og ansatte. Derfor tilbyr vi en lett tilgjengelig rådgivende telefontjeneste for medarbeidere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det.

Vi sørger for at den ansatte blir ivaretatt på en trygg og profesjonell måte i en sårbar situasjon. Den ansatte får individuelle samtaler med en sosionom som har bred erfaring med helsefaglig veiledning og sykefraværsoppfølging. Det tverrfaglige teamet vårt sørger for individuelt tilpassede råd om hjelp og behandling med kortest mulig ventetid. Sammen med den ansatte utforsker vi utfordringer og muligheter for å finne gode løsninger som forhindrer sykmelding eller reduserer lengden på sykefraværet.

Personalbistand utfyller på denne måten den ordinære sykefraværsoppfølgingen fra arbeidsgivers side.