Kriseassistanse - Falck

Kriseassistanse

Falck har lang erfaring med å ivareta mennesker som opplever en alvorlig krisesituasjon.

Vi vet at det er nødvendig med rask og riktig hjelp for å lette krisereaksjoner og forhindre uheldige senreaksjoner. Derfor er vår psykologiske førstehjelpstjeneste bemannet av helsepersonell, som er tilgjengelig hele døgnet. Vi er her for å hjelpe deg dersom du opplever en plutselig og uforutsett hendelse, som utløser behov for umiddelbar krisepsykologisk bistand.